Fra Sporveismuseets samlinger

I en årrekke har vi på baksiden av bladet «Lokaltrafikk» presentert vognene som inngår i LTFs eie og samling. Til glede for nye medlemmer og interesserte presenterer vi i dag historien om isharv #314. Omtalen av vognen stod på trykk i «Lokaltrafikk» #76  i november 2010.

Oslo Sporveier nr 314

Denne redskapen er til for å fjerne is i skinnegangen, en såkalt isharv. Om historie og bruk vet vi svært lite. Behovet skal visstnok ha bestått der hvor bytrikken kjørte på egen gressbelagt trasé, slik som i Kirkeveien ved Frognerparken og mellom Adamstua og Ullevål Hageby. Her kunne det danne seg issvuller som vanlige ploger ikke klarte å fjerne. Isharven er etter alt å dømme bygd på eget verksted. Akkurat når vet vi ikke. Den står ikke nevnt i inventarlisten fra 1930, og vi antar derfor at den er bygd litt senere. Den ble utrangert og overlatt til LTF i 1971.

Tekniske data:
Lengde: 3,20 m
Bredde: 2,44 m
Akselavstand: 1,50 m

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening | Legg igjen en kommentar

Fra Sporveismuseets samlinger

I en årrekke har vi på baksiden av bladet «Lokaltrafikk» presentert vognene som inngår i LTFs eie og samling. Til glede for nye medlemmer og interesserte presenterer vi i dag historien om Drammen kommunale trikk #11. Omtalen av vognen stod på trykk i «Lokaltrafikk» #73 i desember 2009. Drammen kommunale trikk nr 11
La det være klart med en gang, Drammen har hatt trikk. For hvem har sagt at trikken må gå på skinner? Drammen fikk skinneløs trikk i 1909, på et tidspunkt da transportmiddelet var på eksperimentstadiet, og lenge før noen hadde tenkt på at det måtte kalles trolleybuss. Dermed ble ”trikken” et begrep i Drammen, et begrep som til slutt omfattet alle bybusser. Frem til 1938 hadde selskapet AS Trikken, ja stort enklere kan ikke et firmanavn bli, bygd alle vognene sine på eget verksted, noe man kan lese mer om i en egen artikkel i dette blad. Men nå tok man altså det store skrittet og bestilte to moderne trolleybusser, ferdig levert fra Høka på Hønefoss, og bygd på chassiser fra den engelske trolleybussprodusenten Ransomes, Sims & Jefferies. Kontrasten til de gamle trevognene kunne ikke ha vært større, et stålkarosseri med trykkluftopererte dører, romslige skinnseter utført som tverrseter på venstre side og en langbenk til høyre. Og føreren fikk for første gang pedaler til fart og brems, akkurat som på en….ja, buss. Og det var selvsagt trykkluftbrems og kontaktorstyring av motoren. Se for øvrig bilde av nr 10 inne i bladet. Kort tid etter at kommunen og det nye selskapet Drammen kommunale trikk tok over, gjennomgikk de to fremdeles ganske nye nr 10 og nr 11 en grundig renovering. Fordøren ble omkring 1950 flyttet bak forhjulet, fronten ble fornyet og ble avrundet nedentil, nye frontlykter, plattformen bak ble forlenget med 35 cm og hjørnevinduene tettet igjen, og den fikk skikasse. Ti år senere ble enmannsbetjening innført, og nå ble det nødvendig å flytte fordøren frem der den opprinnelig hadde sittet. Nr 10 ble like etter avstilt, men nr 11 var med til aller siste dag i 1967. LTF fikk overta nr F-5011 og fraktet den til Oslo, senere Vinterbro. I 1988 ønsket entusiastene i Drammen og Omegn Busshistoriske Forening å låne den nå eneste gjenværende trikken fra Drammen, og sette den i stand til det forestående jubileet året etter. På rekordtid ble den fullt restaurert, og er blitt litt av et smykke. Siden har nr 11 blitt i hjembyen. Nå er det også utsikter til at den kan få en permanent utstillingsplass. Strengt tatt ser bussen ut slik den gjorde på 60-tallet, å få den enda mer original ville blitt for omfattende. Men ennå er det mye igjen fra 1938. Legg merke til at nr 11 bare har én trolleystang, med splitt på toppen – en arv fra trolleybussenes barndom, og som alle andre hadde gått bort i fra for lenge siden. Hoveddata: Lengde: 9,95 m Bredde: 2,30 m Akselavstand: 4,88 m Ytelse: 48 kW Totalvekt: 6,95 tonn Sitteplasser: 28 Ståplasser: 37
Skrevet i Lokaltrafikk, Sporveismuseet Vognhall 5 | Legg igjen en kommentar

Fra Sporveismuseets samlinger

I en årrekke har vi på baksiden av bladet «Lokaltrafikk» presentert vognene som inngår i LTFs eie og samling. Til glede for nye medlemmer og interesserte presenterer vi i dag historien om 1300-vogn #1335. Omtalen av vognen stod på trykk i «Lokaltrafikk» #75  i juli 2010.

Oslo Sporveier nr 1335

I løpet av et års tid er ikke mindre enn ti T-banevogner tatt ut til bevaring, først østvognene 1002, 1018, 1076, 1089 (som i juni ble plassert i Sporveismuseet), 1092, 1129, 1141, og så tre 1300-vogner, 1306, 1320 og 1335. Det vil ta flere år å presentere dem på bladets bakside, men de utålmodige kan gå til www.sporveismuseet.no/vognpark/oversikt.htm. Denne gangen velger vi oss ut en litt spesiell 1300-vogn.

I 1975 overtok Sporveien driften av HKBs linjer, og samtidig en vognpark som var i sterkt behov av fornyelse. Bestillingen av de siste 18 T-banevognene for øst ble derfor gjort om, slik at de ble levert med takstrømavtager, og et førerrom som ga god nok sikt ved passering av planoverganger. Vognene 1301-1318 av type T5 ble levert i 1978. I 1980-81 fulgte 15 vogner av type T6 (1319-1333), disse med førerrom i begge ender, slik at de kunne gå enkle. Dette skulle også bli de siste helt nye vognene på noen år.

Men ennå var det behov for fornyelse i vest. Dette ble løst ved at man plukket ut ti østvogner av type T4 (nr 1150-1159) og bygget dem om til bruk på vest. I ombygd versjon fikk de nye numre 1334-1343 og typebetegnelsen T7. Med helt ny front ble T7 til forveksling lik de øvrige 1300-vognene, men planløsningen avslørte dem. 1300-vognene hadde dørene lenger ut mot endene, og fikk dermed plass til tre sittegrupper mellom dørene, i motsetning til østvognenes to. På T7 ble imidlertid kun fremre høyre dør flyttet forover slik at den kom vis-a-vis førerens ekspederingsluke. Vi nevner kort at T7 ble fulgt opp av billigvarianten T8, der ytterligere seks vogner ble bygd om, men beholdt det smale førerrommet (nr 1344-1349).

Nr 1335 var opprinnelig nr 1155 da den ble levert i 1976. Tilfeldigvis var den som ganske ny en av to T-banevogner provisorisk utstyrt med takstrømavtager for å teste om vogntypen ville egne seg på de vestlige baner. I 1985 ble den bygd om til permanent bruk på vest, men i forbindelse med samkjøringen av vestlige og østlige baner fikk den snaue ti år senere igjen montert strømavtager for strømskinne. 13. mars 2010 gjorde den sin siste tur, dagen før det var helt slutt med bruk av det gamle T-banemateriellet.

1155 – bygget om til 1335 i 1985.

Hoveddata:
Lengde: 17,00 m
Bredde: 3,20 m
Akselavstand: 2,17 m
Boggisenteravstand:11,00 m
Egenvekt: 29,74 tonn
Sitteplasser: 60
Ståplasser: 117

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening | Legg igjen en kommentar

Fra Sporveismuseets samlinger

I en årrekke har vi på baksiden av bladet «Lokaltrafikk» presentert vognene som inngår i LTFs eie og samling. Til glede for nye medlemmer og interesserte presenterer vi i dag historien om NSB buss #149. Omtalen av vognen stod på trykk i «Lokaltrafikk» #74 i mars 2010.
NSB Odal-Eidsvollruten nr 149 (C-30327) NSB ga i 1966 Larvik Karosseri i oppdrag å lage busser som skulle være garantert vanntette i ti år. Resultatet ble to busser i aluminium, basert på en tysk produksjonsmetode, én Scania-Vabis og én Volvo. Dørene hadde store enkeltdørblad, noe som var uvanlig på den tiden. Scaniaen kom i januar 1968 i trafikk på NSBs rute fra Eidsvoll til Nord-Odal, registrert som C-30327. Den fikk senere internnummeret 149. Det tar lang tid å bevise hvor holdbart et karosseri er, men etter 25 års drift får vi fastslå at prøven var vellykket. Karosserimodellen ble også med noen forandringer produsert i et større antall. Da bussen ble tatt ut av trafikk i 1993 ble den kjøpt av Bård Eri, som selv var en av dem som hadde stått bak konstruksjonen i 1967. Senere ble bussen solgt flere ganger mellom privatpersoner før den ble overtatt av Larvik Museum i 2001. Den ble da satt i stand og registrert på ny. Grunnet lagringsproblemer ble bussen i 2008 solgt til en gruppe privatpersoner, som så har donert den til LTF. En nødvendig istandsettelse av motoren kom på 40 000 kr, men bussen inngår nå i foreningens stadig voksende andel av inntektsbringende utleiebusser. Hoveddata: Lengde: 13350 mm Bredde: 2400 mm Akselavstand: 5900 mm Ytelse: 195 HK Egenvekt: 8,79 tonn Sitteplasser: 55 Ståplasser: 0
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening | Legg igjen en kommentar

Veterantrikken innstilt 7. oktober 2018

Veterantrikken står fortsatt med teknisk feil, slik at den planlagte kjøringen 7. oktober dessverre må innstilles.

HaWa 150 og 610, Majorstua 1962.08.28 Foto: Sporveismuseet/Raymond de Groote

Skrevet i Drift med trikk og buss, Majorstuen Ring | Legg igjen en kommentar

Lokaltrafikk #104 i salg nå!

Medlemsbladet til Lokaltrafikkhistorisk forening utgave #104 ferdigstilles i disse dager. Kommer i salg i museumsbutikken og nettbutikken butikk.sporveismuseet.no fra uke 38.

Les videre

Skrevet i Lokaltrafikk, Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5 | Legg igjen en kommentar

Fra Sporveismuseets samlinger

I en årrekke har vi på baksiden av bladet «Lokaltrafikk» presentert vognene som inngår i LTFs eie og samling. Til glede for nye medlemmer og interesserte presenterer vi i dag historien om buss Drammen kommunale trikk nr. 11. Omtalen av vognen stod på trykk i «Lokaltrafikk» #73 i desember 2009.

Les videre

Skrevet i Bussgruppen, Lokaltrafikkhistorisk forening | Legg igjen en kommentar

Veterantrikken innstilt 3. september

Veterantrikken står fortsatt med teknisk feil, så kjøringen søndag 3. september 2018 utgår.

Vogn 70 utenfor Vognhall 5 på Majorstuen 27. august 1962. Foto: Raymond de Groote/Sporveismuseet

Skrevet i Drift med trikk og buss, Majorstuen Ring, Siemensvognene | Legg igjen en kommentar

Kjøp LTF-kalenderen 2019

LTF-kalenderen for 2019 er nå klar for bestilling.
Vær rask, da den kun er trykket i 100 eksemplarer!

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Museumsbutikken, Sporveismuseet Vognhall 5 | Legg igjen en kommentar

Velkommen til Sporveismuseets dag søndag 26. august!

Vi åpner de store portene på Vognhall 5, søndag 26. august fra klokken 11.00 – 15.00. Denne dagen kan du bli med på:

Åpent museum!
Omvisning i vognhallen med fokus på Sporveishistorien og vognhistorikken (kl. 11.30, 12.30, 13.30 og 14.30)!
Veteranbusstur med cicerone rundt i Oslo. Varighet 1-1,5 time. (kl. 12.00, 13.00 og 14.00)!
Korte bussturer i lokalmiljøet med veteranbusser – perfekt for barna.!
Kjøring med modelljernbane!
Kjøring med minitrikk hvor barna kan sitte på!
Salg av vafler, pølser og is.

Inngang 50 kr. (voksne), 25 kr. (barn) eller 100 kr. (familie 2+3).

Velkommen til en hyggelig og lærerik dag!

 

Skrevet i Bussringen, Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5 | Legg igjen en kommentar