2009_04_26_HKG_00900_900x600

Filminnspillinger krever stor innsats. Her fra innspillingen av produksjonen Harry & Charles i 2009, hvor vogn 32 fra 1899 deltok.