Kategorier
Lokaltrafikkhistorisk forening

Innkalling til generalforsamling 2014

Lokaltrafikkhistorisk forening innkaller herved til ordinær generalforsamling for sine medlemmer mandag 31. mars 2014 kl. 19:00 i våre lokaler på Rodeløkkens Maskinverksted på Alnabru i Caspar Storms vei 21. Adkomst kan skje med busslinje 66 fra Helsfyr kl. 18:45 til Caspar Storms vei 18:49, og det er også parkeringsmuligheter utenfor.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetningen.*
  4. Regnskap og revisjonsberetning.*
  5. Informasjon fra styret om neste års utfordringer.
  6. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar.**
  7. Fastsettelse av neste års kontingent.
  8. Valg.***

* Styrets forslag til årsberetning og regnskap deles ut på Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet vil bli annonsert her på våre nettsider og delt ut på Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen@sporveismuseet.no.

IMG_20130618_192938
Vogner på Rodeløkkens Maskinverksted. Foto: Håkon Kinck Gaarder.

Vi håper at både nye og gamle medlemmer tar turen på generalforsamlingen! Det blir anledning til å se seg om blant vognene som står i hallen, bl.a. Ekebergbanetog 1011 + 1049, Høkavogn 215, C-vogn 308 og mange Hkb-vogner.

Vel møtt!