Restaurering av en 1932-modell bybuss for Sporveismuseet:

 

 

A-177-før%20transport-4  A-177-Rosenkrantz%20gt

Samme buss, bare 70 år skiller bildene. Til venstre (0.1) A-177 i mai 2006 etter at karosseriet er gjenoppbygd, til høyre (0.2) A-177 i Rosenkrantz’ gate i 1936.

 

A-177 er en 1932-modell bybuss under restaurering til original stand. Arbeidet utføres på frivillig basis av medlemmer i Lokaltrafikkhistorisk Forening i samarbeide med profesjonelle håndverkere, og med midler fra Ruter, tildelt gjennom Sporveishistorisk Råd. Restaureringsarbeidet innebærer en til dels omfattende rekonstruering av interiøret, som ble fjernet for drøye 65 år siden.

 

Iblant hører vi om bevaringsobjekter som ikke stod til å redde fordi de skal ha vært i så dårlig stand. Hva som kan reddes er nok heller en personlig vurdering av innsats og ressurser, og ikke minst pågangsmot. A-177 kunne lett ha kommet i kategorien totalødelagt vrak og vært gitt opp på et tidlig tidspunkt. Et langt og personlig forhold til bussen har hjulpet på motivasjonen, og aldri har noen kommet på tanken om å gi opp. Restaureringsarbeidene startet for rundt 30 år siden, og i alle disse årene har Gunnar Thomassen vært primus motor bak prosjektet.

 

A-177 er ikke bare en buss, men innovativ norsk ingeniørkunst, funkisdesign og en endelig formgivning av moderne bybusser. Vår buss er resultatet av Strømmens Værksteds bestrebelser på å skape en lettvektskonstruksjon, dels gjennom å anvende aluminium, dels ved å integrere chassis og karosseri, hvor den første modellen stod klar i 1929. Den var et trinn i utviklingen av Strømmens helt selvbærende buss fra 1935.

 

Bli med og se på hva vi jobber med, eller ta en tur gjennom historien og se på utviklingen og hvilken rolle bussen har spilt for byen. La deg ikke avskrekke av mengden – få heller en enkel innføring gjennom å følge bildene og billedteksten, så kan du heller fordype deg i detaljene siden.

 

A-177-Vinterbro-vinter  A-171-Havnegt

Utgangspunktet og målet. Til venstre (0.3) A-177 før restaureringsarbeidet startet, til høyre (0.4) A-171 i Havnegata i 1938 og slik vi ønsker å se vår buss igjen.

 

Ta kontakt

 

Restaureringen av A-177 går sin gang, den blir stadig mer komplett, og vi vil på denne nettsiden forsøke å holde deg best mulig orientert om arbeidets gang.

 

Vi støter uopphørlig på nye spørsmål, hvordan har det vært festet, hvilke materialer, hvilke farger. En del slike spørsmål vil du finne spredd rundt på nettsiden. Vi vil alltid være avhengig av hjelp og gode råd utenfra.

 

Er du en som kan hjelpe oss med aktuelle problemer og spørsmål, eller kanskje du selv ønsker å stille spørsmål, ta da kontakt med oss på

a-177[at]sporveismuseet.no (bytt ut [at] med en alfakrøll).

 

Siste nytt

 

Seilmakerfirmaet Doyle har trukket takduk på A-177 og taket vil bli malt i februar 2016.