Om oppgraderingene på museet i 2022-2023

Årene 2022 og 2023 vil preges av byggeprosjekter i og rundt Sporveismuseet.

Nytt inngangsparti

Vi planlegger å starte arbeidet på et nytt inngangsparti høsten 2022. Det nye inngangspartiet vil ha en større, tilgjengelig inngangsdør, en større museumsbutikk, bedre arbeidssted for våre museumsvakter og frivillige, kontorer, teknisk rom med mer. Med i prosjektet følger også universielt utforma gjestetoalett og inngangsparti.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å begrense hvor mye vi må holde stengt i denne perioden. Mer informasjon kommer på våre nettsider og på sosiale medier.

Nytt torg i Gardeveien

Majorstuhjemmet, et eldresenter drevet av Oslo kommune, rives og bygges opp på nytt. Med i prosjektet følger et torg rett utenfor i Gardeveien. Det blir et kjærkommet tilskudd til beboere i nærområdet, studenter på Politihøgskolen – men ikke minst besøkende til vårt museum.

Vi tror at vi må ha inngang via Harald Hårfagres gate i denne perioden. Mer informasjon kommer på våre nettsider og på sosiale medier.