Tilgjengelighet på museet

For alle hjulbrukere

Det er fullt mulig å komme inn i muset trinnfritt. Bare be museumsvakten åpne kjøreporten til høyre for inngangsdøra. Hvis du ikke får kontakt, ring museet på 484 29 409.

Museet er i en vognhall bygget i 1914 med formål å huse sporvogner. Hallen har et betongdekke med sporadiske treplater, med naturlige nivåforskjeller, trikkespor og noen «graver» (hull i bakken under noen av vognene). Det er trangt i noen partier, men det burde være mulig for alle å se alle vognene.

Billettutstillingen samt de aller fleste tekstplakater og lysbildepresentasjoner er tilgjengelig på bakkenivå.

Trikker og busser for rullestolbrukere

I tillegg er selve vognene utilgjengelig for personer med rullestol. Dette reflekterer på sin måte også en viktig del av historien – det var ikke mulig for rullestolbrukere å bruke vognene i gamle dager.

I Oslo i dag kjører det to typer trikker: SL79 og SL95. Kun sistnevnte som kom på seint 90-tall, er tilgjengelig for rullestolbrukere. Den nye trikketypen som Oslo har bestilt: SL18, er også tilgjengelig.

T-banevogner for rullestolbrukere

T-baneutstillingen har en noenlunde bratt rampe, men kommer man opp hit kan man gå inn i alle tre t-banevogner på søndre side av hallen.

Museumsbutikken for rullestolbrukere

Det er rampe fra hallen inn i museumsbutikken. Bøkene er i gripehøyde og betalingsterminalen er mobil. Kontakt museumsvakten for hjelp.

Barnevogner

Ta med vogna inn i hallen og parker den rett utenfor butikken – her er det god plass! Foretrekker du å trille vogna inne i hallen må du være oppmerksom på noen trange partier.

Sitte- og hvileplasser

Vi har stoler og bord både inne i butikken og ute i hallen. Kommer man seg inn i en vogn, er det selvfølgelig mulig å hvile på setene.

Vil du forlate museet for å så komme tilbake, er det fullstendig mulig. Bare gi beskjed til museumsvakten.

Toaletter

Dessverre har vi bare ett, smalt toalett for besøkende. Dette er under utbedring, og i løpet av 2023 vil vi ha universielt utforma toaletter og inngangsparti.