Museet som location

mormor
Premierefest på Sporveismuseet for nyinnspillingen av filmen Mormor og de åtte ungene

Sporveismuseet og dens mange vogner er velegnede kulisser for fotografering og filming i historiske omgivelser. I særlige tilfeller har vi også lånt ut busser og trikker til større produksjoner. Det er også fin akustikk i museet for mindre konserter. Holmenkollbanevogn 110 egner seg for oppvarmet lokale for møtevirksomhet og kontor mens man holder på.

Dra på befaring først

Vi anbefaler alle som vurderer oss som innspillingssted å besøke museet i åpningstid for en befaring. Kontakt oss på forhånd til postkasse@sporveismuseet.no for å avtale dette.

Praktisk informasjon

Filming kan du i prinsippet gjøre hvor som helst i museet så lenge det er tilgjengelig. Vi kan vurdere å åpne noen stengte områder for filming. De fleste velger å bruke en vogn som utgangspunkt for filmingen.

Det er best å leie utenfor åpningstid, da har du museet for deg selv. Hvis du søker om å leie innenfor vår åpningstid, vil lyset være på, folk gå forbi og spesielt barn løpe rundt i museet og bråke.

Noen vogner er det installert lys i (for museumsbesøkende), mens andre har ikke dette. Vurder behovet for egne lys.

Det er forskjellige strømuttak rundt om kring. Disse må du kartlegge selv på befaring.

Det er trangt noen steder, men mulig å sette opp skjermer og lys mellom vognene.

Vi kan ikke ordne parkering for deg. Du kan fint kjøre opp mot vognhallen i Harald Hårfagres gate for av- og pålessing av utstyr. Mange produksjoner velger allikevel å stå utenfor her, og ta risikoen og praten med Bymiljøetaten om de kommer forbi. Søk Bymiljøetaten om egne tillatelser om nødvendig.

Husk at du jobber med Oslos kulturarv, og du må vise respekt for gjenstandene!

Er du journalist, lager du en reportasje? Da gjelder ikke informasjonen på denne siden deg. Kontakt oss direkte.

Priser

Filminnspillinger krever stor innsats. Her fra innspillingen av produksjonen Harry & Charles i 2009, hvor vogn 32 fra 1899 deltok.
Filminnspillinger krever stor innsats. Her fra innspillingen av NRK-produksjonen Harry & Charles i 2009, hvor vogn 32 fra 1899 deltok.

Sporveismuseet drives på frivillig basis, og vi er avhengig av inntekter for å videreutvikle museet og drive foreningen. Slike oppdrag gjøres ikke gratis, og museet må bemannes særskilt ved slike aktiviteter.

  • Location for filminnspilling, musikkinnspilling, reklamefoto, promotering, prosjekter ved film- og fotoskoler etc. i / utenfor Sporveismuseet: kr 1 000 per påbegynte time (eks. mva) fra førstemann ankommer (inkl. rigging) til til sistemann går (inkl. nedrigging og opprydning). Vi ber også om å få bruke materialet til en fortellingsnelle (show reel).
  • Arrangementer som av oss vurderes til å kreve vår tilstedeværelse vil kunne få en høyere pris og må avtales spesielt.

Booking og spørsmål

Søknad om leie sendes til postboks@sporveismuseet.no.