Om byggearbeider og endringer ved Sporveismuseet

To byggeprosjekter vil prege Sporveismuseet noen år fremover.

Byggingen av nytt sykehjem og torg i Gardeveien

Oslo kommune har besluttet å rive det gamle sykehjemmet som stod i Trudvangveien x Gardeveien, og bygge opp et nytt sykehjem. I forbindelse med dette har det også blitt lagt til et nytt torg i Gardeveien.

Det nye torget gjør denne delen av Gardeveien fra en grå asfaltflekk med skråparkering til en ny og livlig del av denne delen av byen. Området har allerede en høy befolkningstetthet, og flere kommer til når NRK flytter ut av Marienlyst og områdene blir regulert til boliger.

Sporveismuseet kommer til å være en prominent og tilgjengelig aktør på det nye torget.

Inntil videre medfører dette byggeprosjektet noen midlertidige utfordringer for oss, spesielt i forbindelse med inngangspartiet som nå nærmest er «muret inne», som igjen påvirker tilgjengeligheten på museet. Det er også mulig at det vil bli midlertidige endringer i inngangsparti og åpningstider som følge av byggearbeidene.

Hold deg oppdatert på Sporveismuseets nettsider for oppdateringer på åpningstider og andre avvik.

Nytt inngangsparti for Sporveismuseet

Vi jobber med å bygge et nytt universelt tilgjengelig inngangsparti og toaletter for Sporveismuseet. Dette prosjektet gjør også at museumsbutikken blir utvidet, og vi som jobber her får bedre en bedre arbeidshverdag.

Også dette prosjektet kan føre til avvikende åpningstider, og til og med at museet må holde stengt i perioder. Vi jobber alltid for å holde museet mest mulig åpent og tilgjengelig.

Følg med på Sporveismuseet nettsider for oppdateringer på åpningstider og andre avvik.