Tilgjengelighet

Sporveismuseet i Oslo holder til i det vi kaller Vognhall 5, et navn den har fått fra å ha vært en ekte, aktiv trikkehall for Oslo sporveier. Selv om det er gjort tilpasninger for at dette skal være et museum, bærer det preg av at det var bygget som en trikkestall. Dette medfører noen utfordringer med tanke på tilgjengelighet. På denne siden beskriver vi begrensningene som gjelder.

Handikaptoalett og inngangsparti

Sporveismuseet har for øyeblikket ikke et universelt utformet inngangsparti eller toalett.

Men: Vi har fått penger til å bygge det. Vi gleder oss til å komme i gang, men utfordringer knyttet til covid-19, høye byggepriser og byggeprosjektet til Oslobygg rett utenfor museet har skapt en del forsinkelser. Vi regner ferdigstillelse i løpet av 2024-2025.

Barnevogner og små barnesykler kan tas med gjennom den ordinære inngangen, men mange parkerer dette også utenfor (på egen risiko).

Personer med behov for trinnfri adgang til museet kan ringe museumsvakten i åpningstiden og be om åpning av kjøreportene i Harald Hårfagres gate. Vårt telefonnummer er: 484 29 409.

Utforsk vognhallen

Museet består av tett parkerte trikker, t-banevogner og busser. Det er mulig å gå og trille mellom vognene, skjønt det er litt trangt ved enkelte partier.

Det er flere trikkespor i hallen, samt noen nivåforskjeller. Under noen av vognene er det «graver», for å kunne jobbe med vognenes understell.

Opplev vognene

I gamle dager var ikke vogner egnet for personer med mobilitetsproblemer. Til gjengjeld var det ofte konduktører som kunne hjelpe til ved behov, slik som å hjelpe eldre eller barnevogner opp på de høye plattformene.

På Sporveismuseet stiller vi ut vognene i sin helhet, slik de var da de gikk i trafikk. Det gjør at personer mer mobilitetsproblemer kan ha problemer med å komme seg inn i enkelte vogner. En ærlig del av historien.

Samtidig ser man utviklingen av mer og mer tilgjengelige vogner, etterhvert som man kommer oppover i årstall.

Langs den sørlige veggen i museet er det stilt opp tre forstadsbaner (dagens t-baner), som har en oppbygget plattform uten trappetrinn. Vinkelen er litt for bratt, men kommer du deg opp har du anledning til å komme deg inn i disse vognene trinnfritt.