Bli museumsvakt på Sporveismuseet

Vi har behov for flere frivillige museumsvakter til Sporveismuseet på Majorstua. Vi er åpen lørdag-tirsdag 11-15.

Museumsleder Petter Holstad ønsker deg velkommen til Vognhall 5!

Hvorfor bør du bli museumsvakt?

Å være vakt betyr at du sørger for å drive et svært viktig byhistorisk museum. Mellom gamle trikker, forstadsbaner og busser finnes det mange historier om hvordan byen vår er som den er og om menneskene som bor i den. Du kommer lett i prat med både besøkende og andre frivillige.

Vi har en variert gruppe besøkende. Mange kjenner igjen de gamle vognene med åpne plattformer fra sine yngre dager, andre er så unge at de kanskje bare sett det på film. Museet vårt er også spesielt populært blant barn i alle aldre. Turister besøker museet vårt, vi er med i OsloPass-ordningen som gjør at vi får flere besøkende som normalt kanskje ikke ville oppsøkt vårt museum.

I tillegg får du fri tilgang til museet både innenfor og utenfor åpningstid, rabatt i butikken og andre goder.

Hva må jeg ha kompetanse om?

Det skader ikke med litt interesse, men det stilles ingen krav til at du må kunne noen ting om verken vogner eller kollektivhistorie for å jobbe på museet. Etterhvert som du blir aktiv vil du få grunnleggende kunnskap om museet og de viktigste vognene vi har utstilt, utover det er det din egen interesse som begrenser deg.

Hvis noen stiller deg et spørsmål du ikke vet svar på, kan du enten spørre noen andre som tilfeldigvis er på museet, eller henvise til vår e-postadresse. Det finnes også mange bøker og blader i museet som kan hjelpe besøkende med å finne rett informasjon.

Du bør ha grunnleggende kunnskap om hvordan man bruker et nettbrett for å kunne betjene kassa. Opplæring i programmet og rutiner får du av oss.

Hva blir arbeidsoppgavene mine?

  • Åpne museet, slå på lys og utstillinger, sette ut skilt og klargjøre butikken for dagen.
  • Selge inngangsbilletter, bøker, t-skjorter, leker, brus og sjokolade fra museumsbutikken.
  • Informere kort og generelt om museet, veteranbuss og -trikkekjøringer og arrangementer til besøkende. Henvise til andre når nødvendig.
  • Ta kassaoppgjør og stenge museet før du går.
  • Ved større arrangementer, som Sporveismuseets dag, Oslo kulturnatt m.m., kan du også få andre oppgaver.

Det kan også være aktuelt på sikt å ha museumsvakter som er tilgjengelig for publikum i hallen, da spesielt for de som har egnet kompetanse til dette.

Hvem eier og driver museet?

Oslo kommune ved Kulturetaten eier selve bygget, og leies ut til Ruter AS. Bygget disponeres av Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) for å drive museet. Foreningen drives 100 prosent frivillig med ildsjeler som både har bakgrunn fra sporveien og liknende, og andre som bare har fattet interesse for gamle vogner, restaurering og museumsformidling.

Flott – hvordan blir jeg med?

Å være vakt forutsetter medlemsskap i Lokaltrafikkhistorisk forening. Du kan selvfølgelig melde deg til tjeneste

Send så en e-post til postboks@sporveismuseet.no med navnet ditt og litt om hvor mye du kan se for deg å bidra. Det er lurt å ha regelmessige vakter slik at kunnskapen om kassesystemet ikke går i glemmeboken. Du blir så invitert til å være med på en runde med en erfaren museumsvakt hvor du kan se om dette er noe for deg. Du får all opplæringen du trenger, og et godt støtteapparat.