Kategorier
Lokaltrafikkhistorisk forening

Husk generalforsamlingen

Vil minne alle medlemmer av foreningen om generalforsamlingen 2014 førstkommende mandag kl. 19.00 i våre foreningslokaler på Fjellhus / Alnabru (Caspar Storms vei 21).Det er gode parkeringsmuligheter på området, men anbefaler selvfølgelig alle LTFere å reise kollektivt.Ta f. eks.
– Busslinje 401 kl. 18.37 fra Bussterminalen Grønland med ankomst Fjellhus kl. 18.49 – derfra er det ca. 3 minutter gange via Høvleriveien til lokalene i Caspar Storms vei 21.
– Busslinje 66 kl. 18.45 fra Helsfyr T (bussterminal) med ankomst Caspar Storms vei kl. 18.49 – du ser da våre lokaler på andre siden av veien.

Velkommen!

Kategorier
Lokaltrafikkhistorisk forening

Lokaltrafikk #86 (LT86) er snart klart!

Neste utgave av medlemsbladet «Lokaltrafikk»Image
blir i disse dager sendt til trykkeriet.

Merk at løssalgsprisen nå er 100 kr.

Medlemmer av LTF får bladet tilsendt i posten – det lønner seg å være medlem!

Kategorier
Lokaltrafikkhistorisk forening

Innkalling til generalforsamling 2014

Lokaltrafikkhistorisk forening innkaller herved til ordinær generalforsamling for sine medlemmer mandag 31. mars 2014 kl. 19:00 i våre lokaler på Rodeløkkens Maskinverksted på Alnabru i Caspar Storms vei 21. Adkomst kan skje med busslinje 66 fra Helsfyr kl. 18:45 til Caspar Storms vei 18:49, og det er også parkeringsmuligheter utenfor.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetningen.*
  4. Regnskap og revisjonsberetning.*
  5. Informasjon fra styret om neste års utfordringer.
  6. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar.**
  7. Fastsettelse av neste års kontingent.
  8. Valg.***

* Styrets forslag til årsberetning og regnskap deles ut på Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet vil bli annonsert her på våre nettsider og delt ut på Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen@sporveismuseet.no.

IMG_20130618_192938
Vogner på Rodeløkkens Maskinverksted. Foto: Håkon Kinck Gaarder.

Vi håper at både nye og gamle medlemmer tar turen på generalforsamlingen! Det blir anledning til å se seg om blant vognene som står i hallen, bl.a. Ekebergbanetog 1011 + 1049, Høkavogn 215, C-vogn 308 og mange Hkb-vogner.

Vel møtt!

Kategorier
Lokaltrafikkhistorisk forening

Lokaltrafikk #83 er underveis!

Ventetiden er snart over. Lokaltrafikk #83 er sendt til trykkeriet og vil snart bli sendt ut til alle medlemmer.

LT83