Kontakt

Besøksadresse

Sporveismuseet Vognhall 5
Gardeveien 15
0363 Oslo

Tlf. 48 42 94 09

Post- og kontoradresse

Lokaltrafikkhistorisk forening
Caspar Storms vei 21
0664 Oslo
(Ikke send fakturaer hit. Se eget avsnitt under.)

E-post: postboks [æt] sporveismuseet.no (ikke send fakturaer hit, se eget avsnitt under.)

Tlf. 48 42 94 09

Org.nr. 980 681 408 MVA

Konto: 7874.06.99104 (kontingenter skal betales til kontonummeret angitt på mottatt faktura, og ikke hit)

Vær oppmerksom på at fakturaer skal sendes eget fakturamottak, se under.

Mer detaljert informasjon om Lokaltrafikkhistorisk forening finner du på denne siden.

Fakturainformasjon

Skal du sende en faktura til Lokaltrafikkhistorisk forening? Da ønsker vi at du bruker informasjonen under, slik at fakturaen kan behandles så raskt som mulig. Faktura bør merkes med referanse og/eller navn på bestiller.

Vi foretrekker at faktura sendes elektronisk (i EHF-format).
Navn: Lokaltrafikkhistorisk forening
EHF-adresse/PEPPOL-ID: 9908:980681408
Visma Autoinvoice-adresse: 57898068140801

Hvis dere ikke kan sende faktura elektronisk, kan den sendes per e-post eller i posten.
E-post: 980681408 [æt] autoinvoice.no (faktura vedlegges e-posten i PDF/TIFF-format. For fakturarelaterte spørsmål, bruk faktura [æt] ltf.no)
Faktura inkludert alle evt. vedlegg må være i samme fil, og kun en faktura per fil. Flere fakturaer kan gjerne sendes i samme e-post. Maks 5 MB per fakturafil. Maks 30 MB per e-post.

Postadresse for faktura (dersom elektronisk/e-postfaktura ikke er mulig):
Lokaltrafikkhistorisk forening
980681408
Postboks 3261
7469 Trondheim
(send kun fakturaer hit, all annen post til adressen over)
Det er svært viktig at organisasjonsnummeret vårt tas med i adressen på fakturaen, da postboksen deles av mange, og organisasjonsnummeret brukes til å identifisere hvor fakturaen skal sendes.

Org. nr.: 980 681 408

Aktive medlemmer i foreningen, kan søke refusjon av utgifter de har hatt til foreningsarbeide her

Sosiale medier

Styret

Oppdatert etter siste generalforsamling 28. mars 2022

Administrasjonsgruppen

Andreas Tunem Arnestad

Styreleder
Andreas Tunem Arnestad

Tlf. 40 20 45 64
E-post: leder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Leder av LTF. Representerer foreningen utad.
Forbereder styresaker sammen med sekretæren.
Koordinerer den samlede aktiviteten.
Yrke: IT-konsulent

Sekretær og nestleder
Christer Knutsen Fossum

Sertifikat

Christer Fossum

Tlf. 92 42 63 93
E-post: sekretar [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Sekretær og nestleder i LTF.
Håndterer korrespondanse til foreningen.
Bemanner museet. Ansvarlig for museumsbutikken og vedlikeholdsoppfølging av Vognhall 5. Ansvarlig for utsending av Lokaltrafikk og LTF-nytt.
Fører protokoll fra styremøter.
Forbereder saker til styremøter sammen med leder.
Konduktør på veterantrikken.
Yrke: Driftssjef, trafikkleder, fagleder og togfører i Sporveien.

Marius Sæther

Marius Sæther

Kasserer
Marius Sæther

Tlf. 92 81 17 01
E-post: kasserer [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Økonomiansvarlig i LTF. Økonomistyring, budsjett og rapportering.  Ansvar for drift av nettbutikken. Konduktør på veterantrikken.
Yrke: Trikkefører og rangerer i Sporveien

Faggruppen

Espen Norman Røe

Arrangementsleder

Espen Norman Røe
Tlf. 92 48 45 53
E-post: arrangementsleder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Kontakt med media, samarbeidsparter og for informasjon og aktiviteter til medlemmene. Fører og konduktør på veterantrikk. Veterantrikkfører i Göteborg
Yrke: Fagleder, trafikkleder og trikkefører i Sporveien

Bussleder

Eirik Tønderum Holm
Tlf. 45 46 31 55
E-post: bussleder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Drift, vedlikehold og utleie av busser og arbeidskjøretøy.
Yrke: Trafikkleder og bussfører VY

Logistikkleder

Pål Arne Jannang
Tlf. 95 55 42 65
E-post: logistikkleder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Ansvarlig for anlegget av museumssporveien på Vinterbro, samt fjernlageret på Follum. Logistikk ifm. flytting av deler og vogner.
Yrke: Bussfører i Unibuss

Trikkeleder

Tom Arne Nygaard
Tlf. 99 50 00 32
E-post: trikkeleder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Restaurering og drift av trikker
og andre stålhjulskjøretøy.  Tidligere trikkefører i Sporveien.
Yrke: Konsulent i Kommunaldepartementet.

Museumsleder

Petter Holstad
Tlf. 92 69 64 96
E-post: museumsleder [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Drift og utvikling av utstillingene på Sporveismuseet.
Yrke: IT-konsulent.

Styremedlem

Anders Birkenes

Anders Birkenes
Tlf. 48 23 12 29
E-post: styremedlem [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Drift og utvikling av foreningens IT-systemer. Elektroarbeider buss.
Yrke: Dataelektroniker

Regnskap, salg, revisjon og valgkomite

Regnskapsfører (fortiden samme person som kasserer)
Marius Sæther
Tlf. 92 81 17 01
E-post: regnskap [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Regnskapsførsel inkl måneds- og årsavslutning. Inngående og utgående betalinger. Refusjon og bilagskontroll.

Salgsansvarlig (fortiden samme person som sekretær)
Christer Knutsen Fossum
Tlf: 92 42 63 93
E-post: sekretar [æt] sporveismuseet.no
Ansvarsområder: Bemanning av Sporveismuseet, bestilling og påfylling av varer, mat og drikke. Månedsoppgjør i museumsbutikken. Utsending av varer fra nettbutikken. Utvikling av butikkens sortiment. Håndtere henvendelser om utleie av Vognhall 5.

Revisorer
E-post: revisjonen [æt] sporveismuseet.no
Arne Sommer
Eigil Tapio Skorve

Valgkomiteen
E-post: valgkomiteen [æt] sporveismuseet.no
Hans Martin Kollerød
Per Stensrud
Jon Haakon Hustad