Sende faktura til Sporveismuseet eller Lokaltrafikkhistorisk forening

Skal du sende en faktura til Lokaltrafikkhistorisk forening? Da ønsker vi at du bruker informasjonen under, slik at fakturaen kan behandles så raskt som mulig. Faktura skal merkes med referanse og/eller navn på bestiller.

Vi foretrekker at faktura sendes elektronisk som EHF (Elektronisk Handelsformat).

Navn: Lokaltrafikkhistorisk forening
Organiasasjonsnummer: 980681408

Hvis dere ikke kan sende faktura elektronisk, kan den sendes per e-post i PDF- eller TIFF-format til faktura@ltf.no.

For fakturarelaterte spørsmål, bruk regnskap@ltf.no.

Faktura som sendes i posten/papirformat blir ikke betalt

Aktive medlemmer i foreningen, kan søke refusjon av utgifter de har hatt til foreningsarbeide her.