Ledige stillinger

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en medlemsforening uten ansatte.

Sporveismuseet drives av LTF på vegne av Ruter. Alle som jobber i museet, er medlem av LTF og jobber frivillig.

Vi får fra tid til annen e-poster med søknad og CV for å jobbe på museet. Vi har ikke økonomi til å ansette noen til denne «stillingen».

Vi ønsker deg lykke til i jobbsøkingen!