Generalforsamling 2022

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening.

Dato: Mandag 28.03.2022
Sted: Ruter S (gml. Trafikanten), Jernbanetorget 1
Tid: 17.00

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetningen*
4. Regnskap og revisjonsberetning*
5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar**
6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent
7. Valg***
8. Orientering fra styret om neste års utfordringer

*Styrets forslag til årsberetning og regnskap publiseres på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på skjermen under Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet innen fristen vil bli publisert på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på skjermen under Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen [ætt] ltf.no

Dokumenter til Generalforsamlingen kan du laste ned og se her. Dokumentene publiseres fortløpende frem mot generalforsamlingen.