Generalforsamling

Generalforsamling 2020 avholdes mandag 30. mars klokken 19.00 på Sporveismuseet, Gardeveien 15 på Majorstuen.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetningen*
4. Regnskap og revisjonsberetning*
5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar**
6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent
7. Valg***
8. Orientering fra styret om neste års utfordringer

*Styrets forslag til årsberetning og regnskap publiseres på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet innen fristen vil bli publisert på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen@ltf.no

Dokumenter til Generalforsamlingen

Innkallingen

Resultat og Balanse

Revisjonsberetning

Årsberetning 2019 utkast

Forslag

Valgkomiteens innstilling