Generalforsamling UTSATT

Generalforsamling 2020 planlagt mandag 30. mars klokken 19.00 på Sporveismuseet, Gardeveien 15 på Majorstuen UTSETTES.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetningen*
4. Regnskap og revisjonsberetning*
5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar**
6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent
7. Valg***
8. Orientering fra styret om neste års utfordringer

*Styrets forslag til årsberetning og regnskap publiseres på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet innen fristen vil bli publisert på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen [ætt] ltf.no

Dokumenter til Generalforsamlingen

UTSETTELSE

Innkallingen

Resultatrapport og Balanserapport

Revisjonsberetning

Årsberetning 2019 utkast

Notat vedtektsendring

Vedtekter revidert 2020

Valgkomiteens innstilling