Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 planlagt mandag 30. mars klokken 19.00 på Sporveismuseet, Gardeveien 15 på Majorstuen ble utsatt pga. smittesituasjonen.

20. mai 2020 ble det innkalt til ny generalforsamling, som gjennomføres elektronisk i tidsrommet 3.6.2020 – 13.6.2020.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetningen*
4. Regnskap og revisjonsberetning*
5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar**
6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent
7. Valg***
8. Orientering fra styret om neste års utfordringer

*Styrets forslag til årsberetning og regnskap publiseres på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet innen fristen vil bli publisert på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på storskjerm under Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen [ætt] ltf.no

Dokumenter til Generalforsamlingen

Opprinnelig innkalling

UTSETTELSE

OPPDATERT innkalling til NY elektronisk generalforsamling 2020

Resultatrapport og Balanserapport

Revisjonsberetning

Årsberetning 2019 utkast

Notat vedtektsendring

Vedtekter revidert 2020

Valgkomiteens innstilling

Alle saker og innstillinger samlet

Informasjon om elektronisk generalforsamling

Hvorfor elektronisk generalforsamling?

Generalforsamling skulle egentlig vært avholdt 30. mars 2020, men ble avlyst på grunn av smittesituasjonen. Ettersom situasjonen vedvarer og vi ikke ønsker å avholde en fysisk generalforsamling mange kanskje vil kvie seg for å delta på har styret besluttet at generalforsamlingen skal avholdes elektronisk. Vi håper også at det at møtet avholdes elektronisk kan bidra til større deltakelse enn det vi normalt har hatt.

Hvordan foregår en elektronisk generalforsamling?

Når møtet åpner (klokken 09.00 den 03.06.2020) får du tilsendt en SMS med informasjon om at møtet er åpnet. Du finner også møtet på https://app.digitalearsmoter.no/eier/980681408

Du logger inn ved å skrive inn ditt mobiltelefonnummer, og du får så tilsendt en engangskode som du bruker for å logge inn. Du kan logge inn når som helst i tidsrommet møtet pågår for å stemme og diskutere sakene. Du kan også logge inn flere ganger, og endre på dine stemmer så mange ganger du vil frem til møtet avsluttes. Når møtet er avsluttet kan du logge inn for å se hva som ble vedtatt.
Du kan delta på møtet med din smarttelefon, nettbrett eller PC. Les mer om løsningen vi bruker for å avholde møtet på https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer

Vi trenger korrekt kontaktinformasjon for å kunne sende deg innloggingsinformasjon

Vi sender deg innloggingsinformasjon på SMS når møtet åpner. For at vi skal kunne gjøre dette, er vi nødt til å ha ditt mobilnummer registrert i medlemsregisteret vårt

Hvordan vet jeg om LTF har registrert mobilnummeret mitt?

Hvis du fikk en SMS med informasjon om dette møtet den 15. mai har vi registrert ditt mobilnummer, og du trenger ikke foreta deg noen ting for kunne delta på generalforsamlingen.

Vi har i forkant av generalforsamlingen innhentet informasjon om mobiltelefonnumre fra offentlige registre, blant annet folkeregisteret og Posten Norge for å sikre at vi har mobiltelefonnummeret til så mange medlemmer som mulig.

Hvis du ikke har fått noen SMS med informasjon om denne generalforsamlingen den 20. mai 2020, har vi ikke ditt mobilnummer, og du må sende dette til oss senest dagen før generalforsamlingen starter for at vi skal kunne gi deg tilgang til møtet. Send oss dette i en e-post til postboks@ltf.no.

Du kan også logge inn på «Min side» http://medreg.ltf.no for å se, endre eller legge til mobiltelefonnummer og annen kontaktinformasjon. Hvis du ikke har passord til «Min side», kan du få det tilsendt ved å trykke på «Glemt passord?». Du kan kun logge inn på «Min side» dersom vi har registrert din e-postadresse.

Merk at dersom du betalte kontingenten din etter fristen (29.2.2020) har du i følge våre vedtekter ikke stemmerett, og du vil ikke kunne logge inn og stemme selv om mobiltelefonnummeret ditt er registrert i medlemsregisteret vårt.

Hvis du ikke kan eller vil delta på generalforsamlingen elektronisk

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan eller vil delta elektronisk på generalforsamlingen, kan du avgi stemme per post.

Du gjør dette ved å laste ned, skrive ut og fylle ut stemmeseddelen som du finner her, og deretter sende denne i en lukket konvolutt til:


Lokaltrafikkhistorisk forening
980 681 408

Postboks 3261

7469 Trondheim

For at du skal kunne fylle ut stemmeseddelen, trenger du å ha sakspapirene med sakenes innstillinger foran deg. Sakspapirene finner du øverst på denne siden.

Stemmeseddelen må fylles ut nøyaktig, og må være postlagt innen 09.06.2020. Du må selv betale kostnader til utskrift, konvolutt og frimerker.
Stemmesedler sendt etter fristen eller til andre adresser enn den nevnt over, som f.eks. Caspar Storms vei 21 blir forkastet og ikke registrert.