Generalforsamling 2021

Det kalles med dette inn til ordinær generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening.

Dato: 22.03.2021
Sted: Microsoft Teams (digitalt møte)
Tid: 18.00
Lenke til møtet: gf21.ltf.no (trykk på lenken for å koble til møtet)
Testmøte: Vi avholder et testmøte dagen i forveien (21.3.2021) klokken 19.30. Hvis du vil teste hvordan det fungerer å delta i et møte på Teams, kan du bli med på dette ved å trykke her fra klokken 19.30 den 21.3.2021

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetningen*
4. Regnskap og revisjonsberetning*
5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar**
6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent
7. Valg***
8. Orientering fra styret om neste års utfordringer

*Styrets forslag til årsberetning og regnskap publiseres på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på skjermen under Generalforsamlingen.
** Forslag fremmet innen fristen vil bli publisert på nettsidene gf.ltf.no før Generalforsamlingen og vises på skjermen under Generalforsamlingen.
*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen [ætt] ltf.no

Dokumenter til Generalforsamlingen kan du laste ned og se her. Dokumentene publiseres fortløpende frem mot generalforsamlingen.

Informasjon om elektronisk generalforsamling

Hvorfor elektronisk generalforsamling?

Smittesituasjonen vedvarer. Styretønsker derfor ikke å avholde en fysisk generalforsamling, sommange kanskje vil kvie seg for å delta på. Styret har av den grunn besluttet at generalforsamlingen skal avholdes elektronisk. Vi håper at dette vil bidra til at flere deltar enn vanlig.

Hvordan foregår en elektronisk generalforsamling?

Lenken til møtet finner du øverst på denne siden. Trykk på denne for å koble deg til møtet. Vi anbefaler at du kobler deg til ca. 10 minutter før møtestart.

Du kan selvfølgelig koble deg til møtet etter at det har startet, men vi gjør oppmerksom på at du kun får se, delta i og avgi stemme i de sakene som ikke allerede er behandlet når du kobler deg til. Når saken om valg er startet vil vi ikke slippe nye deltakere inn i møtet.
Selv om du kan delta i møtet direkte i din nettleser (de fleste moderne nettlesere, slik som Chrome, Edge og Firefox er støttet), anbefaler vi på det sterkeste at du laster ned og installerer Teams-programvaren til din PC før møtet. På denne måten er du sikret den beste opplevelsen og funksjonaliteten. Du får spørsmål om du ønsker å installere programmet når du åpner lenken til møtet, eller du finner lenken over.
Du kan også delta fra en smarttelefon eller nettbrett dersom du har installert Teams-appen på telefonen/nettbrettet. Hvis du har webkamera på din PC kan du delta med video, og hvis du har mikrofon på din PC kan du delta med lyd. Du velger selv om du vil delta med video eller ikke, og kan slå dette av og på som det passer deg under møtet.
Har du verken webkamera eller mikrofon, kan du delta med tekst/chat mens du hører/ser på det øvrige møtet. Du finner mer informasjon om å delta i et møte med video her.
Hvis du ikke har mikrofon og/eller kamera på din PC, anbefaler vi at du deltar fra en smarttelefon eller ett nettbrett hvis du har dette.

Når du åpner møtet er det viktig at du skriver inn og identifiserer deg med fullt navn før du kobler deg på, slik at vi vet at du er medlem og kan føre korrekt liste over oppmøtte. Før du slippes inn i møtet vil møteledelsen kontrollere at du er medlem.

Du finner mer informasjon om hvordan du blir med i et møte her

Vi gjør oppmerksom på at det blir gjort opptak av hele møtet, all video og alt som blir sagt og skrevet under møtet.

Be om ordet

Før du kan få snakke eller ta ordet, må du først be om ordet. Det gjør du ved å trykke på «rekk opp hånden»-knappen. Når møteleder gir deg ordet gir møteleder deg mulighet til å aktivere mikrofonen din. Du må slå på mikrofonen før du snakker slik at alle kan høre deg ved å trykke på mikrofon-knappen. Har du webkamera er det også fint om du slår på dette når du skal snakke.
Hvis du ikke har fått ordet av møteleder, vil du ikke kunne ta ordet eller snakke i møtet, men du kan bruke chattevinduet for å sende korte meldinger eller spørsmål til alle som deltar. Husk at all diskusjon om sakene skal foregå fra «talerstolen», så unngå å diskutere sakene direkte i chattevinduet, da det ikke er sikkert alle følger med her.