Lokaltrafikkhistorisk forening

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en partipolitisk uavhengig ideell organisasjon, grunnlagt 19. april 1966. Vi er interessert i kollektivtransporthistorien, og vil gjerne dele den med deg!

Foreningen har over 600 medlemmer (2016), men har alltids plass til flere! Vi driver Sporveismuseet Vognhall 5 på Majorstuen. Du kan bli med på å utvikle museumsutstillingen. Samlingen vi forvalter, består av over 100 kjøretøy tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, inkludert trikker, busser, forstadsbanevogner og t-banevogner. Blant disse pågår det omfattende restaureringsvirksomhet, og det er alltid bruk for folk som har lyst til å «mekke» trikk og buss. Tidsskriftet Lokaltrafikk kommer ut inntil fire ganger årlig, og inneholder spennende artikler fra inn- og utland. Du er hjertelig velkommen med bidrag til tidsskriftet. Vi har også en museumssporvei under oppbygging på Vinterbro.

Vi kjører veterantrikk på Majorstuen Ring. Mens førere må være ansatt i trikken, er det åpning for å benytte konduktører som ikke har tilknytning til trikken. Er du ivrig nok, blir du konduktør en dag! Vi har mange fine veteranbusser, og bussjåfører som synes dette er artig er velkommen til å delta i kjøringen.

Innmelding

Du kan fylle ut innmeldingsskjemaet her for å motta innmeldingsblankett eller betale med kort, eller du kan bare gjennomføre en betaling som beskrevet under:

 • Overfør 150 kroner til konto 7874.06.99104
 • Alternativt kan du Vippse 150 kroner til Lokaltrafikkhistorisk forening (Vipps-nummer 10651)
 • Merk betalingen «innmelding», og sørg for at fullt navn og adresse også skrives i betalings-/meldingsfeltet (viktig!)
 • Som medlem mottar du tidsskriftet Lokaltrafikk inntil fire ganger i året, mulighet for deltagelse i foreningens virke og gratis adgang til Sporveismuseet Vognhall 5 og andre sporveismuseer i Skandinavia.
 • Velkommen som medlem!

Vil du delta aktivt i foreningen?

 • Følg med på våre informasjonskanaler!
 • Meld deg inn i e-postforumet vårt: ltf-forum-subscribe [at] yahoogroups.co.uk
 • Skriv til oss: postboks [at] sporveismuseet.no
 • Følg museet på Facebook: Sporveismuseet på Facebook
 • Følg foreningen på Facebook: LTF på Facebook
 • Bli med på arrangementer! Se menyen Program.
 • Bli med på arbeidskvelder i Sporveismuseet Vognhall 5 og på Rodeløkkens Maskinverksted.

Medlemskontingent 2017

 • Første års medlemskap: 150 kr
 • Ordinært medlemskap: 325 kr
 • 5 års medlemskap: 1300 kr
 • Medlem t.o.m. 15 år: 150 kr
 • Mer informasjon om kontingent

Merk at kontonummeret over kun skal brukes ved nytegning av medlemskap. Skal du fornye allerede eksisterende medlemskap du bruke kontonummeret angitt på fakturaen du har fått tilsendt.

Kontaktinformasjon

Gå til denne siden for kontakt- og fakturainformasjon til foreningen og foreningens administrasjon/styre.

LTF-nytt

2017:

2016:

2015:

2014:

Vedtekter og referat fra generalforsamling

Årsberetninger

Eldre årsberetninger kan fås utlevert på Sporveismuseet ved først å kontakte foreningen på postboks@sporveismuseet.no