Lokaltrafikkhistorisk forening

Lokaltrafikkforenings logo
Lokaltrafikkhistorisk forenings logo

 

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en partipolitisk uavhengig ideell organisasjon, grunnlagt 19. april 1966. Vi er interessert i kollektivtransporthistorien, og vil gjerne dele den med deg!

Foreningen har 633 medlemmer (2021), men har alltid plass til flere! Vi driver Sporveismuseet Vognhall 5 på Majorstuen. Du kan bli med på å utvikle museumsutstillingen. Samlingen vi forvalter, består av over 140 kjøretøy tilknyttet kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, inkludert trikker, busser, forstadsbanevogner og t-banevogner. Blant disse pågår det omfattende restaureringsvirksomhet, og det er alltid bruk for folk som har lyst til å «mekke» trikk og buss. Tidsskriftet Lokaltrafikk kommer ut inntil fire ganger årlig, og inneholder spennende artikler fra inn- og utland. Du er hjertelig velkommen med bidrag til tidsskriftet. Vi har også en museumssporvei under oppbygging på Vinterbro.

Vi kjører veterantrikk på Majorstuen Ring. Mens førere må være ansatt i trikken, er det åpning for å benytte konduktører som ikke har tilknytning til trikken. Er du ivrig nok, blir du konduktør en dag! Vi har mange fine veteranbusser, og bussjåfører som synes dette er artig er velkommen til å delta i kjøringen.

Innmelding

Du kan fylle ut innmeldingsskjemaet her. Du velger selv i skjemaet om du vil ha faktura i posten, på e-post eller i Vipps. Du kan også betale med kort eller tegne AvtaleGiro-trekk. Du kan også tegne medlemskap i kassen på Sporveismuseet.

På grunn av personverndirektivet må alle innmeldinger skje ved bruk av innmeldingsskjemaet eller i kassen på Sporveismuseet. Du må ikke Vippse oss direkte eller overføre penger direkte til vår bankkonto.

  • Som medlem mottar du tidsskriftet Lokaltrafikk inntil fire ganger i året, mulighet for deltagelse i foreningens virke og gratis adgang til Sporveismuseet Vognhall 5 og andre sporveismuseer i Skandinavia.
  • Velkommen som medlem!

Vil du delta aktivt i foreningen?

Medlemskontingent 2023

  • Første års medlemskap: 200 kr
  • Ordinært medlemskap: 400 kr
  • 5 års medlemskap: 1.600 kr
  • Medlem t.o.m. 15 år: 200 kr
  • Mer informasjon om kontingent

Kontaktinformasjon

Gå til denne siden for kontakt- og fakturainformasjon til foreningen og foreningens administrasjon/styre.

Våre støttespillere

For at vi skal kunne drive vår virksomhet er vi helt avhengig av støtte. Våre støttespillere er

Oslo kommunes logo
Oslo kommune
Rådet for kollektivtrafikkhistorien i Oslo og Akershus
Ruter AS

 

LTF-nytt

LTF-nytt er vårt nyhetsbulletin som sendes ut til alle medlemmer flere ganger i året

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

Vedtekter og protokoll fra generalforsamling

Årsberetninger