Generalforsamling 2024

Styret i Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) innkaller med dette til generalforsamling i foreningen.

Praktiske detaljer

Dato: mandag 18. mars 2024

Klokkeslett: 18.00

Sted: Møterommet på Ruter S (gamle Trafikanten), egen inngang.

Det blir kaffe og bakverk til servering på møtet.

Hvem kan delta

Alle medlemmer av foreningen kan delta på generalforsamlingen.

For å ha stemmerett, må du være til stede på møtet og ha betalt kontingenten for medlemskap senest 28. februar 2024. Nye medlemmer som har betalt kontingent i løpet av fjorårets to siste måneder, regnes for å ha betalt kontingent for inneværende år.

Kontakt postkasse@ltf.no hvis du ønsker å bekrefte kontingentinnbetaling, eller få betalingsinformasjon.

Sakliste/dagsorden

 1. Godkjenning av innkallingen.
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Årsberetning (for 2023).
 4. Regnskap og revisjonsberetning (for 2023).
 5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar 2024:
  • Vedtektsendringer: øke antall medlemmer i styret (fra Johannes Haugen)
  • Vedtektsendringer: stryke regnskapsfører fra vedtektene (fra Per Stensrud)
  • Vedtektsendringer: stryke salgsansvarlig fra vedtektene (fra Per Stensrud)
 6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent.
 7. Valg:
  • styre
  • regnskapsfører
  • salgsansvarlig
  • to revisorer.
  • tre medlemmer av valgkomiteen, som ikke sitter i styret
 8. Orientering fra styret om neste års utfordringer.

Saksdokumenter og mer informasjon

Saksdokumenter

Styret publiserte 12. mars første utkast til årsmøtets saksdokumenter. Ny oppdatering kom 16. mars. De endelige kom 18. mars og er publisert under.

Vedtektene

Valgkomiteen kan kontaktes på valgkomiteen@ltf.no.

Hva er en generalforsamling?

Møtet som mange steder også ville gått under begrepet «årsmøte», er foreningens høyeste myndighet, avholdes en gang i året og er stedet hvor de viktigste beslutningene tas.

Styret presenterer det arbeidet og resultatene som gjelder for forrige periode, og årsmøtet kan inspisere og komme med spørsmål, kommentarer og innlegg. Gjennom innsendte saker, kan alle medlemmer påvirke foreningen. Til slutt velges hvem som skal være i styret for kommende periode.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på generalforsamlingen, uansett hvor kort eller lenge du har vært medlem, eller hvor involvert i foreningen du er til vanlig. Alle stemmer er viktig i en demokratisk medlemsorganisasjon som LTF!

Hvis du har spørsmål om generalforsamlingen, kontakt oss gjerne på e-post: postkasse@ltf.no.

Styret