Personvernerklæring for medlemsskap

Når du blir medlem av Lokaltrafikkhistorisk forening, godtar du følgende dokument:

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles

 • Medlemsnummer
 • Navn og adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Innmeldingsdato
 • Om du er aktivt medlem i foreningen (feks. om du er museumsvakt)
 • Om du har kompetanse på fremføring av buss, sporvogn eller tunnelbane (hvis oppgitt)
 • OS-nummer (lønnsnummer i Sporveiskonsernet) (hvis oppgitt)
 • Om du eier aksjer i Museumssporveien AS
 • Om du ønsker tidsskriftet «Lokaltrafikk» tilsendt inntil fire ganger i året
 • Nøkkel-/ID-nummer dersom du har nøkkel/tilgang til en eller flere av LTFs lokaler
 • Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet
 • Eventuell familietilknytning til andre medlemmer
 • Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner
 • Logging av endringer i personopplysninger

Behandling som omfattes

 • Registrering
 • Organisering
 • Lagring
 • Utsending av e-post og SMS
 • Eventuelt utsendelse av «Lokaltrafikk»

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke tilbake mitt samtykke. Trekkes samtykket tilbake, vil vi slette lagret informasjon. På forespørsel kan du få opplyst den informasjonen vi har lagret om deg.