Oslo og Follo Busstrafikk nr. 67

Oslo og Follo Busstrafikk nr. 67

Oslo og Follo Busstrafikk nr. 67