Ombyggingen av Sporveismuseet 2024

I perioden mellom påsken og høsten 2024, vil Sporveismuseet være stengt grunnet ombygging.

Vi har fått penger gjennom en ordning Oslo kommune har for universell utforming. Museet hadde frem til mars 2024 bare ett publikumstoalett som var lite og smalt. I tillegg hadde butikkbygget en ordinær dør med steg som var vanskelig for personer med mobilitetsproblemer og barnevogner. Tilgang og tilstand på oppholdsrom og lagerfasiliteter var også dårlig. Alt dette har vi fått støtte for å bygge gjennom midlene.

Følgende endringer skjer:

  • Inngangen går fra en liten dør med terskel til en stor skyvedør uten terskel.
  • Vi går fra ett til to toaletter, hvorav en er handikaptoalett.
  • Nytt, større butikklokale med nytt lager.
  • Nytt oppholdsrom og kontor til de frivillige som jobber hos oss.
  • Vi får et nytt møterom i 2. etasje.
  • Og ikke minst en mesanin!

På denne siden finner du videre det museumseier Ruter sendte ut på anbud, som blant annet inneholder tegninger av hvordan det kan bli.