Trikkene i trafikken XCIV

Årets Påskekylling er nettopp det, en «kylling».

Lars-Olov Karlsson fanget Oslo Sporveier nr. 39 på vi gjennom Biskop Gunnerus’ gate etter å ha skaket og brommet seg gjennom det mange trikke-entusiaster kaller «Kirkerista»,  fra Stortorvet og alle pensene mellom Dronningens gate og Storgata, marerittområdet for dem som var opptatt av «sporgeometri» og avsporingsfare.

Men det gikk altså stort sett som her, ganske greit.

Bildet vårt er tatt i 1963, rett før linje 5 ga opp traseen «ned Kirkerista» og fikk holde seg på Stortovet.

Det lille stillverket bak 39 kunne stenge dørene for godt. Det kunne jo ikke brukes i usiktbart. Da måtte pensevakta jobbe for hånd. 

Linje 5, Sagenetrikken ga opp helt i 1966, men selv om ingen trodde det i 60-åra går det fortsatt trikk i Oslo, også her.

Foto: Lars-Olov Karlsson / Jernbanemuseet
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Omvisning i Sporveismuseet – langfredag kl. 12.00

Museet er som kjent åpent hele påsken fra 11 til 15. På langfredag (15. april 2022) blir det omvisning i museet. Omvisningen er inkludert i billetten – velkommen!

Skrevet i Sporveismuseet Vognhall 5 | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XCIII

Liten og stor på samme tid. Ekebergbanens nr. 1005 har stoppet ved inngående Bråten den 28. juli 1973. Fem av Ekebergbanens «små» Siemensvogner, de het så fordi de var blitt utstyrt med 4x 42 kW morer av type D561a og skulle normalt ikke brukes «i tog», det overlot man til de store vognene 1010-1016 eller de litt (!) mindre Brown-vognene. Dog har nettopp 1005 blitt observert med en av de nyere tilhengerne ved et høve. Imidlertid ble fire av gruppen (1001 -1005) regnet som «store» når det gjaldt kapasitet. Alle fire hadde nemlig store plattformer, og var ofte å se i oppdrag for plassen var viktigere en motorkraften.

Foto: Ole Mjelva knep den store og lille 1005 / Sporveismuseets arkiv
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XCII

Fotografen har fanget dette i det det ramler over pensene inn til Vognmannsgata aller ytterst i Brugata. Toget er ennå ute på Vaterlands bru med hengeren. Motorvogna er en de sju Brown-Boveri vognene, 1012 endog mens hengeren som vi ikke kan identifisere er en av HaWa tilhengerne fra 1924. I 1941 eller så, var alle blitt bygd fra toakslede til boggivogner, men Ekebergbanen hadde på denne tida allerede et program med å bygge nye 15 m lange og 2,5 m brede vognkasser til vognene, en av dem, 1041 var allerede tatt hånd om i 1939 og ute av soga. Og fram til 1946 ble 1031-1036 utrangert. Boggiene fikk et langt liv under de nye vognene 1041 – 1046 som oppstod i samme tidsrom.

Foto: Boredhin / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XCI

Noen vogner er det mange bilder av, men 90 har jeg bare funnet ett av, dette av 90 i linje 0/8/13. På slutten av Sagene Ring sin tid inngikk den i en underlig kombinasjon med linje O mellom Stortorvet og Sagene i en retning. Motsatt vei het den 8 mellom Sagene og Stortorvet mens resten av veien het den 13 Sagene – Carl Berners plass, dvs. Rodeløkka. Det daterer bildet til 1955, og 90 kjører her i linje 13-beinet av denne kombinasjonen Sagene – St. Hanshaugen – Rodeløkka hvor skiltet Carl Berners plass.

90 er prydelig skiltet men med linjenummeret malt på kubben så skiltene ble like med Høka-vognene. Sagene Ring blir droppet ut av O/8/13 som blir til bare 8/13 i 1957. Dere kan jo fundere litt på det. Der er heller ikke montert «Undsæt»-dører liksom 90 har sluttlys av den opprinelige gamle typen med løst skilt tredd over frontlyset med rødt glass.

Og ja, vi er ved Sagene. Noen år seinere, ca. 1963, blir 90 degradert til arbeidsvogn og malt gul som nr 306. Den er faktisk med ennå LTFs eie og befinner seg på Vinterbro som nr, 206 .

Foto: Ukjent / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XC

Vi står på Solli plass en julidag i 1951 og ser et av Bærumsbanens A-tog bremse inn mot pens nr. 1 som lå (og ligger der i dag) ved Solli plass.

Hadde føren tatt seg bryet med å trekke ned den ene pantografen, kunne han ha lagt på slitt luft og gitt på en kontakt og passert «med strøm» og fått pens nr. 1 til smekke over, men enten gadd han ikke eller glemte det, og måtte stoppe for ikke å havne i Frognerveien. Han fikk seg en tur med pensejernet og Opelføreren kunne derfor gi på og rolig passere trikken. 

Turen ut styrker teorien om at han glemte omlegginga, og stoppet så han bommet. A-tog var ennå ikke uvanlig, men uvant for raske B-vognsfolk.

Amerikaneren Frank Goldsmith var på plass og trykket på utløseren i rett øyeblikk.

Foto: Goldsmith / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXIX

En gang i tiden var Jomfrubråten et knutepunkt. Fra 1931 til 1967 var der her Ekebergbanens sidelinje til Simensbråten tok til.

Denne sidelinjen, ofte sett på som Ekebergbanens «blindtarm» ble aldri den suksessen planleggerne hadde sett for seg eller håpet på. Noen forlengelse til Lambertseterbanen ble det aldri noe av.

Til tross for lave trafikktall var den ingen økonomisk belastning ettersom det var en forutsetning at dette skulle dekkes av kommunen.

Bildet vårt stammer fra august 1962 og viser Ekebergbanens nyeste vogn levert så sent som i 1960 og kom i drift 13. mai samme år. Den var da den nyeste trikken levert til Sporveien i Oslo, og var da knapt to år gammel da Ray DeGroote tok bildet av den på Jomfrubråten i august.

En trikk var nok til å dekke avgangene på den 1,3 km lange banen når man kjørte «kipp». Kun i rushtida fikk Simensbråten-trikken kjøre til byen.

Foto: DeGroote / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVIII

Opp gjennom årene var det for trangt for trikken når noen insisterte på dobbeltspor. Det gikk ikke til tross for gode intensjoner. Man måtte ut med et enkeltspor, slik som her, hjørnet av Hegdehaugsveien og Josefines gate.

Det her forsvant vel da traseen oppover ble flyttet til Pilestredet, tror jeg, i 1926 eller så.

Disse oppleggene kom og gikk. Noen varte i mange år, noen var ment å være midlertidige.

Det viste opplegget var permanent fram til man flyttet traseen vekk fra Josefines gate omlag tjue år seinere. Wilse tok bildet i 1904, trasen ble bort i 1926 (ca).

Trolleybussene kom dit i 1944 og forsvant i 1966.

Nå ryktes det at trikken kommer tilbake. «Man» skal grave i Pilestredet og vil lage ny midlertidig trase via Josefines gate for å komme forbi gravinga. Da kanskje SL18 kan avbildes her sammen med Beatles på vei over gata igjen?

Foto: Wilse / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVII

Fra ettersommeren 1963 måtte Ekebergbanen gi opp sin sin mangeårige «city-terminal» på Stortorvet og flytte terminalen til det kanskje kommunikasjonsmessige sentrale Jernbanetorget, hvor banen permanent fikk tilholdssted først i «sporsløyfe» 3 som her hvor hvor 1013 trekker ut av sløyfa på tur mot Ljabru uten overgang til Simensbråten, det står bare Ljabru i skiltet, en dag i 1964. Tre år seinere flyttet banen til «sporsløyfe 2» hvor den holdt seg til 1969 da Ljabrutrikken begynte å gå til Skøyen. Denne dagen i 1964 var det Jean Henri Marne som trykket på utløseren og «frøs» «Sigurd sjukontakt» som speidet etter trafikk fra venstre.

Foto: Marne / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVI

En av Holmenkolbanens klassiske teak-vogner får fullt lass ved «oppgående Majorstuen» ca. 1930. Her var det orden, ikke noe sniking i køen. Assistanse ved HkB-folk ved «påbinding av ski». En mann tar imot ski som skal til Voksenkollen, de skulle bindes på på venstre side, og det var selvfølgelig utpostert en tjenestemann dersteds som tok seg av det, ingen ble oversett eller glemt. Signal til kontrolløren som passet på at damen kom seg på, og så «kjør». Lufta blåste ut av bremsen og det typisk rykket da føreren tok 1. kontakt og vi var på vei.

Foto: Ukjent / Sporveismuseets arkiv
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar