Trikkene i trafikken XCII

Fotografen har fanget dette i det det ramler over pensene inn til Vognmannsgata aller ytterst i Brugata. Toget er ennå ute på Vaterlands bru med hengeren. Motorvogna er en de sju Brown-Boveri vognene, 1012 endog mens hengeren som vi ikke kan identifisere er en av HaWa tilhengerne fra 1924. I 1941 eller så, var alle blitt bygd fra toakslede til boggivogner, men Ekebergbanen hadde på denne tida allerede et program med å bygge nye 15 m lange og 2,5 m brede vognkasser til vognene, en av dem, 1041 var allerede tatt hånd om i 1939 og ute av soga. Og fram til 1946 ble 1031-1036 utrangert. Boggiene fikk et langt liv under de nye vognene 1041 – 1046 som oppstod i samme tidsrom.

Foto: Boredhin / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XCI

Noen vogner er det mange bilder av, men 90 har jeg bare funnet ett av, dette av 90 i linje 0/8/13. På slutten av Sagene Ring sin tid inngikk den i en underlig kombinasjon med linje O mellom Stortorvet og Sagene i en retning. Motsatt vei het den 8 mellom Sagene og Stortorvet mens resten av veien het den 13 Sagene – Carl Berners plass, dvs. Rodeløkka. Det daterer bildet til 1955, og 90 kjører her i linje 13-beinet av denne kombinasjonen Sagene – St. Hanshaugen – Rodeløkka hvor skiltet Carl Berners plass.

90 er prydelig skiltet men med linjenummeret malt på kubben så skiltene ble like med Høka-vognene. Sagene Ring blir droppet ut av O/8/13 som blir til bare 8/13 i 1957. Dere kan jo fundere litt på det. Der er heller ikke montert «Undsæt»-dører liksom 90 har sluttlys av den opprinelige gamle typen med løst skilt tredd over frontlyset med rødt glass.

Og ja, vi er ved Sagene. Noen år seinere, ca. 1963, blir 90 degradert til arbeidsvogn og malt gul som nr 306. Den er faktisk med ennå LTFs eie og befinner seg på Vinterbro som nr, 206 .

Foto: Ukjent / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken XC

Vi står på Solli plass en julidag i 1951 og ser et av Bærumsbanens A-tog bremse inn mot pens nr. 1 som lå (og ligger der i dag) ved Solli plass.

Hadde føren tatt seg bryet med å trekke ned den ene pantografen, kunne han ha lagt på slitt luft og gitt på en kontakt og passert «med strøm» og fått pens nr. 1 til smekke over, men enten gadd han ikke eller glemte det, og måtte stoppe for ikke å havne i Frognerveien. Han fikk seg en tur med pensejernet og Opelføreren kunne derfor gi på og rolig passere trikken. 

Turen ut styrker teorien om at han glemte omlegginga, og stoppet så han bommet. A-tog var ennå ikke uvanlig, men uvant for raske B-vognsfolk.

Amerikaneren Frank Goldsmith var på plass og trykket på utløseren i rett øyeblikk.

Foto: Goldsmith / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXIX

En gang i tiden var Jomfrubråten et knutepunkt. Fra 1931 til 1967 var der her Ekebergbanens sidelinje til Simensbråten tok til.

Denne sidelinjen, ofte sett på som Ekebergbanens «blindtarm» ble aldri den suksessen planleggerne hadde sett for seg eller håpet på. Noen forlengelse til Lambertseterbanen ble det aldri noe av.

Til tross for lave trafikktall var den ingen økonomisk belastning ettersom det var en forutsetning at dette skulle dekkes av kommunen.

Bildet vårt stammer fra august 1962 og viser Ekebergbanens nyeste vogn levert så sent som i 1960 og kom i drift 13. mai samme år. Den var da den nyeste trikken levert til Sporveien i Oslo, og var da knapt to år gammel da Ray DeGroote tok bildet av den på Jomfrubråten i august.

En trikk var nok til å dekke avgangene på den 1,3 km lange banen når man kjørte «kipp». Kun i rushtida fikk Simensbråten-trikken kjøre til byen.

Foto: DeGroote / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVIII

Opp gjennom årene var det for trangt for trikken når noen insisterte på dobbeltspor. Det gikk ikke til tross for gode intensjoner. Man måtte ut med et enkeltspor, slik som her, hjørnet av Hegdehaugsveien og Josefines gate.

Det her forsvant vel da traseen oppover ble flyttet til Pilestredet, tror jeg, i 1926 eller så.

Disse oppleggene kom og gikk. Noen varte i mange år, noen var ment å være midlertidige.

Det viste opplegget var permanent fram til man flyttet traseen vekk fra Josefines gate omlag tjue år seinere. Wilse tok bildet i 1904, trasen ble bort i 1926 (ca).

Trolleybussene kom dit i 1944 og forsvant i 1966.

Nå ryktes det at trikken kommer tilbake. «Man» skal grave i Pilestredet og vil lage ny midlertidig trase via Josefines gate for å komme forbi gravinga. Da kanskje SL18 kan avbildes her sammen med Beatles på vei over gata igjen?

Foto: Wilse / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVII

Fra ettersommeren 1963 måtte Ekebergbanen gi opp sin sin mangeårige «city-terminal» på Stortorvet og flytte terminalen til det kanskje kommunikasjonsmessige sentrale Jernbanetorget, hvor banen permanent fikk tilholdssted først i «sporsløyfe» 3 som her hvor hvor 1013 trekker ut av sløyfa på tur mot Ljabru uten overgang til Simensbråten, det står bare Ljabru i skiltet, en dag i 1964. Tre år seinere flyttet banen til «sporsløyfe 2» hvor den holdt seg til 1969 da Ljabrutrikken begynte å gå til Skøyen. Denne dagen i 1964 var det Jean Henri Marne som trykket på utløseren og «frøs» «Sigurd sjukontakt» som speidet etter trafikk fra venstre.

Foto: Marne / Sporveismuseets arkiv

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXVI

En av Holmenkolbanens klassiske teak-vogner får fullt lass ved «oppgående Majorstuen» ca. 1930. Her var det orden, ikke noe sniking i køen. Assistanse ved HkB-folk ved «påbinding av ski». En mann tar imot ski som skal til Voksenkollen, de skulle bindes på på venstre side, og det var selvfølgelig utpostert en tjenestemann dersteds som tok seg av det, ingen ble oversett eller glemt. Signal til kontrolløren som passet på at damen kom seg på, og så «kjør». Lufta blåste ut av bremsen og det typisk rykket da føreren tok 1. kontakt og vi var på vei.

Foto: Ukjent / Sporveismuseets arkiv
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXV

Like stusselig vær da som nå da Roar Nilsson fanget 158 i linje 13 «ved pensen» på Lilleaker 4. januar 2016. Det er åpenbart problemer med signalsystemet, føreren i skjørt og lange støvletter har gått ut for å betjene knappene som forhåpentlig fører til at hun får rett togvei mot Bekkestua. Hun fikk det forjette «grønne lyset» et øyeblikk etter bildet ble tatt, og kunne trekke seg tilbake til førerplassen og varmen, og ta 158 fortsett videre vestover som planlagt. Ikke alltid en selvfølge som vel ledet til mye frustrasjon ved Trikkenes utpost mot vest. Ikke så lenge siden, men bruken av gamle destinasjonsfilmer med linjefarger har allerede bitt historie.

Foto: Roar Nilsson / Sporveismuseets arkiv
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXIV

Scenen er fra Etterstad hvor Vålerenga-trikken og Østensjøbanen møttes i en felles terminal. Linje 7 – Homansby . Vålerengen snudde på bysiden av terminalbygget og Østensjøbanen snudde på Aker-siden av bygget i hver sin sløyfe. Sporene mellom Grønntrikken og Østensjøbanen var koblet sammen, men her var det to revirer som ville ha det på sin måte. Et «kommunalt» HaWa-tog i linje 7 i bytrikksløyfa og en enkel av den typen vi kalte A-vogn, endog en A2 med lange plattformer mot Oppsal. Snø og vinter. Trafikken på  Østensjøbanen ble satt på i 1926, men Oslo Sporveier som regjerte på bysiden hadde ennå ikke gjennomført om-malingen av vognene. Sporveien var stort sett klar med oppgavene i 1926-27, men Østensjøbanen måtte drøye til årskiftet 1937 fik de begynte å kjøre gjennom, men både terminalbygget og sløyfearrangementet ble beholdt til trikk ble skiftet ut med T-banen i 1967. Vålerengatrikken hadde nytte av bygget lenger enn Østensjøbanen. Her ser det urt og forblåst ut?

Foto: Ukjent / Sporveismuseets arkiv
Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar

Trikkene i trafikken LXXXIII

I 1985 kunne man ennå oppleve scener som dette, i oslotrikktrafikken, som ikke var veteranvognskjøring! her er spylevogn 327 tett fulgt av snøplog 307 og nok en snøplog, jeg vet ikke hvilken, på vei inn Bentsbrugata «hjem» til Sagene hvor de gule vognene holdt til huse. Hva som hefter vet jeg ikke, kanskje en feilparkert bil? Trikk i Bentsebrugata var ikke hverdagskost og vinterføret gjorde vel sitt til at ikke folk satte fra seg bilen slik de burde.327 er med oss ennå, men nå som «Blåtrikk» 307.Ole Mjelva lente seg ut av kjøkkenvinduet og trykket på utløseren i januar 1985.

Skrevet i Lokaltrafikkhistorisk forening, Sporveismuseet Vognhall 5, Trikkegruppen | Legg igjen en kommentar