Majorstuen Ring

Mange vil reise med veterantrikken! Fra Rådhusplassen i 2011.
Mange vil reise med veterantrikken! Fra Rådhusplassen i 2011.

Hver første søndag i måneden og helgene om sommeren kjører vi veterantrikk på Majorstuen Ring, med utgangspunkt på Stortorvet. Vi kjører til Majorstuen, hvor det er mulig å besøke Sporveismuseet Vognhall 5, som er åpent kl. 11.00-15.00. Kjøredatoene er angitt i vårt program.

Motorvogn 70 og tilhenger 647 fra 1913 er faste aktører på Majorstuen Ring. Vognen stopper på alle holdeplasser langs linjen.

Vi tar forbehold om at trikken kan innstilles på kort varsel som følge av vognfeil eller manglende bemanning. Vi gjør vårt ytterste for å unngå innstillinger.

Bilder av veterantrikken

Her finner du et bildegalleri med mange hyggelige bilder fra kjøringer med veterantrikken. Trenger du bilder av veterantrikken?

Hvis du bruker noen av bildene setter vi pris på om du krediterer oss med «Foto: Sporveismuseet».


Regler ombord på veterantrikken

  • A-40202_Ua0003_015Veterantrikken har åpne dører. Det er ikke tillatt å stige av og på i fart og mellom holdeplasser.
  • På tilhengeren er det åpne plattformer. Det er ikke tillatt å lene seg utenfor vognsiden.
  • Hver vogn er bemannet med en konduktør, som ekspederer passasjerene og ivaretar sikkerheten. Anvisninger fra konduktøren skal følges.
  • Signalsnoren er kun til konduktørens bruk. Si fra til konduktøren hvis du skal av på neste holdeplass.
  • Remmen midt i kupétapet i motorvognen er til for å senke strømavtageren på taket, og må ikke benyttes som holdestropp av passasjerene.
  • Rattet på plattformene tilsetter håndbremsen på vognen, og skal ikke benyttes av passasjerene.
  • Forstyrr ikke føreren under kjøring.