Samlingen

Sporveismuseet eier en stor samling som består av en rekke vogner, tilhengere, redskaper, gjenstander fra stasjoner, skilt og plakater og mye, mye mer.

Mesteparten av samlingen knytter seg til Oslo og gamle Akershus, og bare en brøkdel av det vi har, er utstilt i vårt museum. Resten står på lager rundt omkring i Oslo-området.

I museet har vi også en del tekstplakater og videoframvisninger om kollektivtrafikk, byhistorie og byutvikling og historier fra de reisende og arbeidende på banen. I tillegg til dette er selve museumsbygningen, Vognhall 5 på Majorstuen, en museumsgjenstand i seg selv.

Aldersmessig har vi gjenstander helt tilbake til 1870-tallet, og vi mottar hvert år nye gjenstander fra Ruter, kollektivselskapene og andre som driver sporveisdrift i dag.

Mange av våre medlemmer er enten aktive eller tidligere ansatte og pensjonister som har jobbet med kollektivtrafikk på ulike måter. Vi er flere frivillige som restaurerer gamle vogner for å stille ut, og kjøre veteranturer med. Noen dokumenterer sin kunnskap på nettsider, i bøker og artikler.

Samlet er vår samling av stor betydning for å forstå hvordan Oslo ble den moderne byen den er i dag, med et svært godt kollektivnett bestående av skinnegående- og veifarende materiell, hvor flotte naturopplevelser har blitt tilgjengelig for alle og bebyggelse rundt alle kollektivlinjer.