Samlingen

Sporveismuseet (ved Lokaltrafikkhistorisk forening) eier og disponerer en stor samling av sporvogner, tilhengere, redskaper, gjenstander fra stasjoner, billettering, skilt og plakater, uniformer, og mye, mye mer.

Vår signaturgjenstand: hestesporvognen på Sporveismuseet.

På Sporveismuseet har vi utstilt en brøkdel av det vi har tilgjengelig, og prøver derfor å kurere historien om kollektivutbyggingen i Oslo og Akershus fra den første hestesporvognen i 1875 til gårdagens t-banevogner.

I museet har vi også en del tekstplakater og videoframvisninger om kollektivtrafikk, byhistorie og byutvikling og historier fra de reisende og arbeidende på banen. I tillegg til dette er selve museumsbygningen, Vognhall 5 på Majorstuen, en museumsgjenstand i seg selv.

En viktig del av vår samling er aktive veterantrikker og -busser. Vi tror på bevaring gjennom bruk, og driver derfor egen virksomhet rundt å kjøre disse vognene, samt utleieformål.

Resten av vår fysiske samling står lagret forskjellige steder på østlandet. Vår intellektuelle samling er først og fremst samlet på Digitalt Museum, i vårt medlemsblad Lokaltrafikk, eller i bøker, hefter, tekster og filmer til salgs i vår museumsbutikk.

Samlet er vår samling av stor betydning for å forstå hvordan Oslo ble den moderne byen den er i dag, med et svært godt kollektivnett bestående av skinnegående- og veifarende materiell, hvor flotte naturopplevelser har blitt tilgjengelig for alle og bebyggelse rundt alle kollektivlinjer.

Vi trenger stadig nye medlemmer som enten har kunnskap og erfaring, eller kan hjelpe til med restaurering, kjøring, dokumentasjon og mer.