Vognhall 5

Sporveismuseet Vognhall 5 ligger på Majorstuen i Oslo. Byggingen av vognhallen ble påbegynt i 1913 og hallen ble tatt i bruk fra september 1914 for Kristiania Elektriske Sporvei. Den er tegnet av Paul A. Due. Hallen var Nord-Europas største med sine 2.074 kvadratmeter, 572 meter med spor og plass til opptil 75 vogner. Hallen kostet 125.000 kr. å oppføre (tilsvarer ca. 62 millioner i dag).

Hallen ble opprinnelig utstyrt med rulleporter. Disse ble byttet ut på begynnelsen av 30-tallet sving- og leddporter av treverk. I forbindelse med at det fra 1939 skulle stasjoneres gullfisker i hallen ble kurvene inn til sporene 23 – 26 lagt om slik at de lange og brede boggivognene skulle komme inn i hallen.

Sporene i hallene var nummerert i sekvens; hall 1 hadde spor 1 – 4, hall 2 spor 5 – 8, hall 3 spor 9 – 12, hall 4 spor 13 – 18 og hall 5 altså spor 19 – 26.

Fram til sammenslåingen av Kristiania elektriske Sporvei og Kristiania Sporveisselskab i 1924, huset hallen bare KES’ vogner. Etter sammenslåingen av selskapene til Oslo Sporveier ble driften konsentrert om de to største hallene mens hall 1 primært ble brukt til verkstedformål, hall 2 ble tatt ut av produksjonen og omgjort til bensinstasjon og bilverksted mens hall 3 huset arbeidsvogner etc.

Majorstua stasjon betjente primært de linjene som passerte i Majorstu-krysset som linje 1, 2, 5, 6, 11, 12, 15.

Gullfisker ble stasjonert i hallen fra 1939 (linje 1 og 5). Det var plass til 16 gullfisker i hallen, fire på hvert spor. Fra 1952 – 53 overtok Høka-vognene gullfiskens plasser.

Majorstua ble avviklet som driftsstasjon i årene 1964 – 66; siste ordinære trikk ble parkert i hallen 22. mai 1966. Hallene 4 og 5 ble deretter nyttet som lagerhaller for overflødige gamle vogner fram til slutten av oktober 1967. Dette var vogner som avventet hogging.

Fra 1967 ble denne oppgaven tatt over av Vålerenga vognhall, og sporene til hallene ble fjernet med unntak av to spor i den lille vognhall 3 hvor det stod snøploger og de den gang få museumsvognene. Vognhallen ble deretter leid ut til diverse formål utover 70-tallet.

Lokaltrafikkhistorisk forening flyttet inn i 1983 og åpnet museet første gang i 1985. I perioden 1995 – 1996 ble bygningen oppgradert og hele utstillingen ble bygget opp på nytt. Vognhallen fikk igjen sportilknytning mot resten av trikkenettet i 1994.

Gjennom årene som har gått har utstillingene stadig blitt fornyet og nye områder i hallen blitt tilgjengeliggjort for publikum.

Bygget eies i dag av Oslo kommune v/ Kulturetaten og leies av Ruter AS. Bygningen disponeres av Lokaltrafikkhistorisk forening for drift av Sporveismuseet.