Send inn endringsforslag om museet

Under ombyggingen bruker vi anledningen til å gjøre endringer på hvordan vi presenterer vogner og historien. Du er hjertelig velkommen til å komme med dine forslag – vi vurderer alt som kommer inn.

Hva ønsker du å gi en tilbakemelding på?(nødvendig)