Styret og andre tillitsvalgte

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) velger et styre, revisorer og valgkomité hvert år på generalforsamlingen.

Under ser du en oversikt over de som er valgt inn, samt en e-postadressen til rollen, som videresendes automatisk til den personen som til en hver tid innehar det aktuelle vervet. Hvis du trenger å kontakte

Styret

Styreleder
Andreas Tunem Arnestad
leder@ltf.no

Sekretær
Bjørn Rudberg
sekretar@ltf.no

Kasserer (også valgt som regnskapsfører)
Marius Sæther
kasserer@ltf.no

Logistikkleder
Pål Arne Jannang
logistikkleder@ltf.no

Trikkeleder
Arne Nygaard
trikkeleder@ltf.no

Bussleder
Eirik Holm
bussleder@ltf.no

Museumsleder
Petter Holstad
museumsleder@ltf.no

Arrangementsleder
Espen Normann Røe
arrangementsleder@ltf.no

Styremedlem
Christer Fossum
butikkansvarlig@ltf.no

Revisorer

Arne Sommer
Audun Andersen
revisjonen@ltf.no

Valgkomiteen

Hans M. Kollerud
Jon Haakon Hustad
Per Stensrud
valgkomiteen@ltf.no