Vogner Ryen 29_03_08 (14)

Vogn 1001, 1301, 2001 og 3101 på Ryen i 2008. Foto: Christer Knutsen Fossum.