Vognhall 5

Sporveismuseet Vognhall 5 ligger på Majorstuen i Oslo. Vognhallen, som ble bygget i 1913 for Kristiania Elektriske Sporvei, er tegnet av Paul A. Due. Lokaltrafikkhistorisk forening flyttet inn i 1983 og åpnet museet første gang i 1985. I perioden 1995 – 1996 ble bygningen totalrenovert og hele utstillingen ble bygget opp på nytt.

Gjennom årene som har gått har utstillingene stadig blitt fornyet og nye områder i hallen blitt tilgjengeliggjort for publikum.

Bygget eies i dag av Oslo kommune v/ Kulturetaten og leies av Ruter AS. Bygningen disponeres av Lokaltrafikkhistorisk forening for drift av Sporveismuseet.