Holmenkolbanen nr 110

Hovedside

Oversikt

Byggeår

1964 (1930)

Fabrikant

Skabo

Boggier

Skabo

El-utstyr

Westinghouse

Motor

548a

Ytelse

4x70 kW

Lengde

16,78 m (vognk. 16,30 m)

Bredde

3,19 m

Akselavst.

2,00 m

Boggiavst.

10,00 m

Egenvekt

33,00 tonn

Sitteplasser

38 (oppr. 74)

Ståplasser

120 (oppr. 50)

Når vi sier at dette er en vogn som er bygd i 1964 er det mange som ikke vil tro at det er sant. Så la oss først presentere den som vogn 110 fra 1930. Den ble levert av Skabo sammen med vogn 109, og de to var henimot identiske med de Strømmen-bygde vognene 105-108, som var blitt levert i forbindelse med åpningen av undergrunnsbanen to år tidligere. Alle disse vognene var midtinngangsvogner. De første vognene som hadde alle dørene på midten var de fire tilhengerne 101-104, levert i 1916. I 1919 ble de bygd om og motorisert, og arrangementet med dører ble funnet praktisk, slik at det dannet mønster for de kommende generasjoner med vogner som HKB bestilte.

 

Mens midtinngangsvogner var tidens løsen både på 20-, 30- og 40-tallet, snudde dette brått tidlig på 50-tallet. Etterkrigsårenes trikker og bybusser skulle være innrettet for passasjersirkulering og sittende konduktør. Den ideen ble fort adoptert av HKB. Nå skulle det være gjennomstrømningsvogner med store dører i endene, og en liten dør for avstigning midt på. Utover 50-tallet og langt inn på 60-tallet ble mange av midtinngangsvognene radikalt ombygd til gjennomstrømningsvogner. Hvor radikalt det var kan best beskrives som at taket ble saget løs fra vognkassen og heist opp. Alt som var mellom tak og gulv ble fjernet og bygd nytt, og det gamle taket igjen festet i det som var bygd nytt. Alle vognene med numre mellom 101 og 110 ble bygd om slik, det samme ble gjort med nr. 33 og 36 (som allerede var blitt bygd om fra endeinngangsvogner til midtinngang), godsvognen 91 som ble passasjervogn 43, mens endeinngangsvognene 38-42 ble svært like etter en noe mindre omfattende ombygging. 

 

Vogn 110 var altså en midtinngangsvogn med et totalt annerledes utseende i årene 1930 til 1964. Så ble den delvis bygd på ny, og forvirrende nok da med et utseende den like gjerne kunne ha hatt i 1930. Selskapet Holmenkolbanen AS hadde kjøpt flere moderne stålvogner, men fortsatte å holde på tradisjonen med teak-vogner lenger enn de fleste. Men etter at nr. 109 i 1966 var blitt bygd om tilsvarende ble det slutt på de omfattende rekonstruksjonene.

 

Alle de ombygde vognene var med til slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet. Etter 1983 var kun 110 tilbake i trafikk. En kort tid fungerte den som ”sykkeltrikk” som erstatning for vogn 43 som hadde fått fjernet noen seter for å gi plass til sykler. Vogn 110 fikk snart alle setene tilbake, og ikke før i 1987 ble den tatt ut av trafikken. Å vise en typisk HKB-vogn var et must for Sporveismuseet Vognhall 5, og den ble delvis pusset opp før den ble trædd inn den trange portåpningen. Setene er fjernet, men kan om nødvendig settes inn igjen. I dag fungerer HKB 110 som møtesal og festlokale, og kan leies ved å kontakte Sporveismuseet.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1930-1964

Holmenkolbanen

110

Teak

 

1964-1975

Holmenkolbanen

110

Teak

Ombygd til gjennomstrømningsvogn

1975-1983

HKB (Oslo Sporveier)

110

Teak

 

1983-1987

Oslo Sporveier

110

Teak

I bruk til sykkeltransport

1987-

LTF

110

Teak

Bevart og oppusset utvendig