Holmenkolbanen nr 31

Hovedside

Oversikt

HKB31-0089

Byggeår

1909-10 (ombygd 1949)

Fabrikant

Skabo

Boggier

Skabo

El-utstyr

Westinghouse

Motor

Westinghouse 548a

Ytelse

4x70 kW

Lengde

15,91 m (vognk. 15,51 m)

Bredde

3,10 m

Akselavst.

2,10 m

Boggiavst.

10,30 m

Egenvekt

33,00 tonn

Sitteplasser

74

Ståplasser

60

 

 

 

 

Da Holmenkolbanen åpnet i 1898 var materiellet regulære sporvogner, og planen var også at disse skulle følge bytrikken til sentrum. Ti år senere var den tanken forlatt, og man begynte å sysle med planer om tunnel og større vogner. På en reise i USA hadde direktøren sett store brede boggivogner, og slike skulle tjene som modell for Holmenkolbanens neste generasjon vogner.

 

Boggivognene nr 31-34 ble satt i drift i 1910, fulgt av nr 35-37 i 1912. De hadde teakkledning, og kupeen var delt i to, for røykere og ikke-røykere. I årene 1914-17 fulgte flere boggivogner som skilte seg litt fra de syv første. De hadde plattformer som var 67 cm lengre og hadde lukket førerrom. Utvendig var de best gjenkjennbare på at lanterninetaket var trukket helt ut til endene. Takets utforming ga dem tilnavnet ”pansere”, som henspeilte på likheten med buede panserlokk på enkelte bilmodeller. Og da fikk de eldre vognene 31-37 også tilnavnet ”trunker”, siden det mer kasseformede taket minnet om firkantede Amerika-kofferter. Alle vognene var levert med trolleystang, noe som ble supplert med en pantograf i 1924, og fjernet samtidig som de fikk to pantografer i 1928. De opprinnelige motorene på hver 47 kW ble på 30-tallet erstattet av nye med 70 kW.

 

Fra slutten av 1. verdenskrig og helt frem til begynnelsen av 50-tallet hadde HKB satset på å kjøpe midtinngangsvogner, og endeinngangsvognene 31-37 ble i de siste av disse årene radikalt ombygd med midtinngang. Ved denne ombyggingen ble vognkassen rett og slett saget i to på midten, begge halvdeler løftet og snudd 180 grader slik at endeplattformene nå vendte mot hverandre, og så skjøtet sammen. I hver ende ble det så bygd nye gavlvegger og førerrom. Lengden på vognene ble gjennom dette økt fra 14,1 til 15,5 meter. Nr 35 og 36 ble bygd om i 1946, deretter fulgte nr 34 i 1948, nr 31, 33 og 37 i 1949 og endelig nr 32 i 1950.

 

Så snudde det plutselig, og man ønsket isteden å ha gjennomstrømningsvogner med store plattformer og brede dører i endene, samt en enkel utgangsdør på midten. 600-serien ble levert slik i 1951, og i 1952 tok man den første av serien 38-42 og bygde om etter samme mønster. Utrolig nok skulle man i 1963 gjennom annengangs total rekonstruering komme til å bygge om også nr 33 og 36 til slike gjennomstrømningsvogner. De øvrige ble dog beholdt som de nå var blitt, og nr 31 og 37 var i trafikk frem til 1978.

 

Den bevarte nr 31 er altså Holmenkolbanens første store boggivogn, men forandret totalt utseende i 1949. I følge fabrikkskiltet er den bygd i 1909. Vognkassen ble dradd med slede fra Skabo på Skøyen til vognhallen på Majorstuen. Transporten synes å ha foregått i desember det året. Men vognen var ikke helt ferdig, og heller ikke omlegging av sporene for brede vogner, så idriftsettelsen på banen fant sted i mars 1910. Nr 31 hadde i mange år nyere boggier, av samme type som 500-vognene. Etter at den ble utrangert i 1978 sørget man imidlertid for at den fikk tilbake boggier av original type.

 

Etter utrangeringen er den blitt lagret på tildels fuktige steder og forfalt kraftig. Søstervognen nr 32 er også bevart, vognkassen på denne er i en bedre forfatning, men den mangler helt interiør etter å fungert som arbeidsvogn siden 1968. Det var ikke helt åpenbart om begge burde bevare, og hvilken av dem dersom det bare ble den ene. Etter at vognene ble flyttet til Rodeløkkens Mekaniske Verksted ble imidlertid utvendig istandsettelse av vogn 31 satt i gang i 2012, den ble skrapt ned og lakkert. Og dermed var valget for denne vognen tatt, kosmetisk tar den seg godt ut, selv om en full istandsettelse er langt frem. Eierskapet til vogn 31 vil bli avklart ved ny eierskapsmodell.

 

Oversikt over vognens historie

Tidsepoke

Eier

Internnr

Farge

Merknad

1910-1949

Holmenkolbanen

31

Teak

 

1949-1975

Holmenkolbanen

31

Teak

Ombygd til midtinngang

1975-1978

HKB (Oslo Sporveier)

31

Teak

 

1978-2011

Oslo Sporveier

31

Teak

Bevart

2011-

-

31

Teak

Bevart

 

 

HKB31-fpl HKB31int-OM s 184-318-17 HKB31%20eller%2037-A-40203_Uaa0003_001 HKB31-juli%201951-samling%20Joseph%20Saitta HKB31-Rolf%20Thoresen