Vognparken

Til vognparkoversikten (du blir overført til en annen webtjener)

Lokaltrafikkhistorisk forening har helt siden 1966 jobbet aktivt for å bevare sporveis- og busshistorien i Oslo og Akershus. Vi har gjennom disse årene bygget opp en omfattende vognpark. Til sammen eier og disponerer foreningen over 130 kjøretøy på skinner og gummihjul.

Bare en liten del av vognparken står utstilt i Sporveismuseet. Men vi vedlikeholder en omfattende vognparkoversikt med bilder, historikk og tekniske data. Ta en virtuell tur i vår omfattende vognpark!

https://sporveismuseet.no/vognpark/